Úloha dizajnéra v rámci biotechnologického tímu

Spojenie schopností dizajnéra a vedca často vedie k zaujímavým riešeniam, aplikáciam technológie, alebo produktom. 

Od nábytku využívajúceho biofabrikáciu, cez lampy pestujúce riasy až po umenie tvorené batériami. 

Dizajnér však môže plniť aj ústrednú koordinačnú a realizačnú úlohu a úlohu ideamakera. Schopnosti spojené s jeho špecializáciou ho predurčujú na to, aby dokázal transformovať aj zložitú myšlienku do jednoduchého riešenia. Zároveň stále pripomína tímu potreby a pohodlie zákazníka ako ústredný bod okolo ktorého, sa vývoj produktu točí. Týmto spôsobom vie navrhovať nielen formu, identitu a proces výroby produktu, ale aj celý komplex služieb tak, aby produkt fungoval, ako komplexný celok. 

Dizajnér sa teda môže realizovať aj pri produktoch, ktoré nestoja na vizuálnom zobrazení, ale majú čisto funkčný, štandardizovaný charakter. 

nábytek Designer
Úloha marketingu v rámci biotechnologického tímu

Vytvorenie biotechlonogického produktu, ktorý uspeje na trhu je skutočná výzva. 

Biotech tím, ktorý chce dosiahnuť úspech sa nezaobíde bez dobrého podnikateľa, manažéra, marketéra, alebo biznis stratéga, ktorý dokáže analyticky vnímať fungovanie daného trhu a zákazníka. 

Jeho schopnosti s jeho špecializáciou vie biznis stratég využiť pri budovaní strategických partnerstiev, finančnom plánovaní, tvorbe biznis modelu, prieskume trhu a poznaní zákazníka. Taktiež pri rozhodovaní o produkte, cene , distribúcii a komunikácii. 

Rovnako môže, ale nemusí plniť úlohu hlavného koordinátora, lídra projektu, ktorý smeruje úsilie tímu jedným smerom. 

Kreslení na desce
Úloha informatika v rámci biotechnologického tímu

Biotechnologický tím ponúka celú škálu možností, kde sa môže informatik uplatniť. 

Od znalostne vysoko náročných rolí v podobe bioinformatika, ktorý vie efektívne používať , vytvárať a prepájať nástroje pre spracovanie biologických dát a výskumu až po tie štandardné tímové role spojené s návrhom produktov obsahujúcich prvok digitálnej služby, alebo zabezpečenie IT infraštruktúry, štandardizácie a nástrojov pre tím.

Prípadná znalosť a praktická skúsenosť agilného vývoja mu umožňujú priniesť do niektorých špecifických projektov tieto vedomosti a tak ich zefektívniť.

 

Analytický pohľad, ktorý vie informatik do spolupráce priniesť, vie pomôcť tímu pri rozhodovaní a odhaliť mnohé úskalia kreatívnych riešení.  

kódování