Máš odvahu stať sa priekopníkom v Biotech komunite na Slovensku?

Vyberáme šikovných ľudí s nadšením a motiváciou

z oblasti vedy, marketingu, dizajnu a IT. Stráv semester

s Lifbee a zisti, ako sa rodia biotechnologické projekty.

 

Zabezpečujeme kvalitné vzdelávanie v oblasti biotechnológií, marketingu, dizajnu a projektového riadenia. Zažiješ praktické využitie nadobudnutých poznatkov pri unikátnej skúsenosti tvorby vlastného produktu. 

 

Program umožňuje interdisciplinárnu spoluprácu študentov a čerstvých absolventov zo všetkých univerzít.

Trvanie programu: 1. 7. 2020 - 18. 12. 2020

shape1.png

Výberový proces 

je v plnom prúde, nepremeškaj

svoju príležitosť. Prihlasovanie:

  

 do 10. 6. 2020

Ponúkame špičkový program 

plný svetových

skúseností

Dnešný svet čelí množstvu výziev,

na ktoré má odpoveď práve biológia.

Skúsení lektori ťa na ne pripravia.

Team Talk

Dozvieš sa kvalitné informácie a aplikuješ ich v praxi

Pripravili sme mix dôležitých tém z oblasti biotechnológií, regulácií, vývoja produktu, marketingu a tímovej spolupráce, z ktorých poznatky využiješ pri tvorbe produktu

Fungujeme na princípe interaktívnej spolupráce, ktorá bude prebiehať rôznou formou. V čase pandémie Covid-19 bude program z väčšej časti online, vieš sa pripojiť odkiaľkoľvek.

 

Vďaka dnešným online komunikačným nástrojom sme pripravení na všetko. Vieme ti sprostredkovať kvalitných prednášajúcich z celého sveta, ktorí ti odovzdajú svoje skúsenosti. Venuj 2 večery týždenne sebarozvoju pre tvoju budúcnosť.

Kto sa môže zapojiť?

Program je určený pre študentov, čerstvých absolventov a PhD. kandidátov

Vedci a medici

Študenti, čerství absolventi a PhD. študenti biologických odborov, chémie, farmácie, medicíny, fyziky,  ekologických a environmentálnych vied

Rozbiehači a marketingoví mágovia

Študenti a čerství absolventi ekonomických odborov, marketingu, manažmentu a podnikania

Produktoví dizajnéri

Študenti a čerství absolventi architektúry, dizajnu a materiálovej vedy

Informatici a bioinformatici

Študenti a čerství absolventi elektrotechniky, informatiky a matematiky

Úloha informatika v rámci biotechnologického tímu

Biotechnologický tím ponúka celú škálu možností, kde sa môže informatik uplatniť. 

Od znalostne vysoko náročných rolí v podobe bioinformatika, ktorý vie efektívne používať , vytvárať a prepájať nástroje pre spracovanie biologických dát a výskumu až po tie štandardné tímové role spojené s návrhom produktov obsahujúcich prvok digitálnej služby, alebo zabezpečenie IT infraštruktúry, štandardizácie a nástrojov pre tím.

Prípadná znalosť a praktická skúsenosť agilného vývoja mu umožňujú priniesť do niektorých špecifických projektov tieto vedomosti a tak ich zefektívniť.

 

Analytický pohľad, ktorý vie informatik do spolupráce priniesť, vie pomôcť tímu pri rozhodovaní a odhaliť mnohé úskalia kreatívnych riešení.  

kódování

Lektori a Mentori

0 (1).jpg

Radoslav Janoštiak

Vyštudoval bunkovú a vývojovú biológiu na Karlovej
Univerzite v Prahe. Na rovnakej univerzite získal aj doktorát v oblasti biomedicíny za výskum mechanizmov bunkovej motility. Následne pôsobil 5 rokov na univerzitách v USA, Columbia University, Yale University, kde sa venoval mechanizmom regulujúcim vznik a progresiu rakoviny. Momentálne pôsobí na Inštitúte pre výskum v biomedicíne v Barcelone (IRB Barcelona), kde sa zaoberá molekulárnou podstatou kontroly bunkového delenia. Okrem vedeckej práce popularizuje vedu pomocou článkov uverejňovaných v  magazíne InVivo a svoje skúsenosti z výskumu využíva v rámci konzultingu pre biotechnologické a farmaceutické firmy.

98104096_528483704498189_902601519722712

František Tóth

Produktový dizajnér so zameraním na kreatívne aplikácie modernej technológie do každodenných predmetov, ale aj do inovatívnych a odvážnych projektov. Pomáha smart biznisom nájsť a stelesniť ich étos do objektov ktoré majú význam a pozitívny dopad. Už piaty rok pracuje v oblasti aplikácie Biomimikry v dizajne. Je spoluzakladateľom projektu „Biomimicry for Design“. Po vyštudovaní dizajnu nábytku na TUZVO získal doktorát za výskum kombinácie CNC technológie a priesvitného dreva. Dnes pracuje ako dizajnér v kreatívnom priemysle. Jeho úlohou je spájať ľudí z rôznych oblastí a zobúdzať ich zvedavosť.

 

 

Výberový proces je

v plnom prúde

Prihlás sa čím skôr, vieme podporiť len obmedzený počet študentov. 

Ak máš v tomto období veľa povinností, nenechaj sa odradiť, všetko stihneš, pretože proces prihlásenia je jednoduchý:

Vyplnenie dotazníka Ti zaberie max. 3 minúty

Ohľadom osobného pohovoru Ťa budeme kontaktovať emailom a dohodneme si čas,

ktorý Ti vyhovuje

shape2.png

Ty zaplatíš 89€ mesačne

a zvyšných 75% celkovej sumy zaplatí naše občianske združenie

Získaš tak program v trhovej hodnote viac ako 2000€!

/ 534€ za celý program

Teoretická časť bude obsahovať tieto témy:

Objav nové vedomosti a rozšír si obzor v témach, ktoré už poznáš. Zameriaš sa len na to, čo je pre teba špecificky relevantné.

Cieľom je, aby každý člen multidisciplinárneho tímu získal vhľad do práce ostatných profesií, tak aby vedel spolupracovať a zúčastňovať sa dôležitých rozhodnutí.

1.

Úvod do programu a globálne výzvy

Úvod do programu predstavuje prierez témami, ktorým sa budeme venovať. Ukážeme ti pozitívne príklady osobností, ktoré aktívne riešia aktuálne problémy dnešnej doby prostredníctvom biotechnológií. 

2.

Všeobecný prehľad o biotechnológiách

V rámci všeobecného prehľadu sa budeme venovať modelovým organizmom, metódam, základom syntetickej biológie a úžitkovým vlastnostiam organizmov. 

3.

Marketingový mix pri tvorbe produktu

Naučíš sa pozerať na svoj projekt analyticky pomocou nástrojov marketingového mixu - produkt, cena, distribúcia a komunikácia. , Dozvieš sa o nástrojoch segmentácie a prieskumu trhu, ktoré ti umožnia robiť strategické rozhodnutia.

 

4.

Špecifiká biotechnologického priemyslu

Ľudia z biznisu ti ukážu širokú paletu využitia biotechnológií v priemysle. Akým problémom najčastejšie čelia biotech spoločnosti a start upy. Priebeh klinických štúdií, regulácie a nebude chýbať ani úvod do bioentrepreneurship.

5.

Vývoj produktu a tvorba biznis plánu

Prejdeš si špecifikami procesu vývoja produktu so špeciálnym zameraním na tvorbu prototypu a Lean start up. Naučíš sa, ako začať "from the bottom", vytvárať kalkulácie, rozhodovať sa o prvkoch biznis modelu a používať dizajn thinking.

6.

Sebapoznanie a tímová spolupráca

V rámci programu a jednotlivých kurzov sa naučíš získavať spätnú väzbu. Budeš sa venovať stanoveniu cieľov rastu, komunikácii v tíme, riešeniu konfliktov a hodnoteniu vlastných skills.

7.

Tímová spolupráca na vývoji vlastného produktu

Zažiješ pravý brainstorming za podpory mentorov. Budeš rozdelený do tímu, kde sa budete môcť navzájom dopĺňať pri hľadaní riešenia na zadanú tému. Spoločne vytvoríte biznis model a market potencial.

8.

Prezentačné schopnosti, prijímanie feedbacku a kritické myslenie

Na konci programu spoločne s tímom odprezentuješ pripravený prototyp resp. riešenie na zadaný problém. Prezentácia bude prebiehať pred porotou odborníkov z industry. Získaš spätnú väzbu a rozhodneš sa, či s projektom budete pokračovať ďalej.

Obklopen Eggs

Spravíme z teba inovátora

Pripravíme ťa na prácu v inovačnom tíme v oblasti biotechnológií

Cieľom je, aby si získal všeobecný prehľad o inovačnom procese a biotechnológiách, ktorý ti umožní zacieliť svoju špecifickú expertízu do tejto oblasti.

Kľúčová schopnosť, ktorú potrebuješ získať, je komunikácia a spolupráca v interdisciplinárnom tíme, v ktorom každý premýšľa iným spôsobom.

Vycvičíme ťa v tom, aby si si vedel klásť správne otázky a využiť svoju kreativitu k riešeniu najrôznejších výziev.  

 

Projektová časť

Po absolvovaní teoretickej časti sa pustíme do práce na projekte. Behom niekoľkých mesiacov vytvoríš s ostatnými tím.

Spolu nájdete riešenie zadaného problému, vytvoríte myšlienkový produkt, biznis plán a otestujete ho vo virtuálnej podobe priamo na trhu.

proces.png
Petriho miska

Témy so skutočným dopadom 

Získaš reálnu tému od partnerov firiem, aby si prišiel s tvojim originálnym biotech nápadom

Spolu s tímom budeš pracovať na zadanej téme od partnera firmy počas niekoľkých intenzívnych týždňov. Celým procesom ťa budú sprevádzať skúsení mentori. Vypracovaný projekt odprezentuješ samotnej firme a získaš konštruktívnu spätnú väzbu na využiteľnosť nápadu od odborníkov z rôznych oblastí. Budeme sa venovať jednej z týchto tém:

Životné prostredie, práva zvierat, zelená energia

Zdravie, liečivá, kozmetický priemysel

Nové materiály, biofabrikácia, bioutilizácia

25+ 

ODBORNÝCH

PREDNÁŠOK

15+

PROJEKTOVÝCH WORKSHOPOV

5+

TEAMBUILDING

AKTIVÍT

Časová náročnosť prispôsobená študentom aj pracujúcim

Program beží vo večerných hodinách formou online prednášok, workshopov a tímovej spolupráce

Stretávame sa 2-3 do týždňa vo večerných hodinách po 18:00. Niekedy je týždeň oživený spoločnou víkendovou aktivitou, alebo teambuildingom. 

V prípade teórie sa zúčastňuješ len pre teba relevantných častí a tímovú spoluprácu si vieš dohodnúť podľa tvojich časových možností.

Čo získaš?

Dnešný svet potrebuje kreatívnych, kompetentných ľudí, ktorí sa neboja výziev 21. storočia. U nás dostaneš možnosť svetu ukázať, že si jeden z nich.

Praktickú skúsenosť 

pre svoju kariéru

Skvelú komunitu

Témy so skutočným dopadom

Projekt do portfólia

Odvahu a kompetenciu

Network kontaktov

 

Obsahoví partneri

rect915.png
94706673_676297633147087_524035286701283
0_edited.png
100705406_2950992801616733_5701996078203