Ako vznikol projekt Lifbee ?

IMG_8244.JPG

Som vyštudovaná genetička a zároveň nositeľka kreatívnej duše. Vždy som oceňovala nové nápady v rôznych oblastiach, ale najviac mi boli blízke tie vo vede. Produkcia inzulínu v kvasinkách alebo krásne svietiace bunkové štruktúry pre detekciu želaného proteínu. Počas štúdia na Katedre Genetiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského som pracovala v laboratóriu mikrobiálnej genetiky, kde sa mi otvorili dvere do mikroskopického sveta na úrovni kvasinkových buniek a štruktúr. V niečom to bolo fascinujúce obdobie. Nezažila som však tímové nadšenie pre prácu na projekte s reálnym impactom. Chýbala mi možnosť zapojiť sa do projektov a pracovať na lokálnych alebo globálnych výzvach cez kreatívny proces a tímovú spoluprácu s aktívnym využitím biologických poznatkov. Ľudský kapitál a motivujúce prostredie - that's the key.

 

S organizácou popularizačných formátov v Paralelnej Polis a na iných miestach som sa stretla s tou správnou koncentráciou výnimočných ľudí, ktorí majú silný vzťah k prírode, biológii a nesú morálnu zodpovednosť meniť svet okolo seba. Spomeniem Mateja Helda, ktorý je lídrom vo vzdelávaní, je skutočným hýbateľom zmien na Slovensku a uplatňuje princíp morálky v každodennom živote. Pridali sa k nám aj ďalší - Ivanka a Martin, ktorí sú softvéroví vývojári. Oblasť biológie ich fascinuje a podmieňuje pracovný aj osobný život.


Takže ako vznikla Lifbee? Ako snaha a chuť priniesť na Slovensko vzdelávací program pre biológov a nadšencov biológie, ktorí vnímajú priame prepojenia biológie s ich oblasťou ako vzácne a výnimočné. Budú mať chuť sa spoločne vzdelávať a tvoriť úžasné veci za dosahovania synergického efektu interdiciplinárnej spolupráce. Lifbee Academy predstavuje skutočne unikátny projekt na podporu a vzdelávanie jednotlivcov s odhodlaním, nadšením a tiež so vzťahom k vede, dizajnu, IT alebo marketingu a využijú možnosť spolupracovať v rámci interdisciplinárnych tímov na prospešných projektoch.

SimonaVeselá 

“Interdisciplinary communication is where truly great ideas emerge.” – Carl Seger