Vízia

Našim poslaním je pomôcť vzniknúť interdisciplinárnym tímom a poskytnúť im základ pre realizáciu významných projektov v oblasti biotechnológií, najmä tých, ktoré sa usilujú o riešenie pretrvávajúcich výziev v spoločnosti.

IMG_0858.jpg

Naše hodnoty

Okrem vysokej úrovne vedy a inovácií nám záleží na budovaní hodnotovej komunity. Preto otvorene komunikujeme, akým etickým a hodnotovým princípom veríme a ktoré chceme rozvíjať aj v Lifbee.

Odvaha


Nebojím sa výjsť zo svojej komfortnej zóny a využívať kreativitu pri hľadaní riešení. Mám dôveru v seba, že zdanlivé prekážky ma neodradia od svojho cieľa. Prvým krokom na ceste za úspechom je vždy odvaha.
Etika


Etiku chápem ako priesečník, v ktorom sa stretá vedomie utrpenia, zámer ho odstrániť a znalosť cesty, ktorá vedie k riešeniu. Zohľadňujem aspekt etiky a morálky pri rozhodovaní a aktívne sa učím eticky rásť. Viem prevziať zodpovednosť za seba a svoje konanie. Snažím sa pozerať sa na svet očami druhého. Chránim a hľadám súcit pre živé bytosti, ktoré rovnako cítia strach, bolesť a neistotu ako všetci ostatní.
Konštruktívny prístup


Mnohé veci okolo nás nefungujú ideálne. Schopnosť meniť veci mám vo svojich rukách. Viem sa aktívne zapájať a tvoriť riešenia, ktoré prinášajú zmenu a riešia skutočný problém. Dobré riešenie si samo získa nadšencov.
Integrita


Som konzistentný vo svojich myšlienkach a činoch. Snažím sa konať v súlade so svojimi hodnotami, aj keď to môže byť pre mňa nepríjemné.
Komunita


Kvalitná komunita vytvára podhubie, v ktorom majú šikovní ľudia možnosť rásť. Vzájomná, neformálna a nezištná pomoc vie naštartovať revolučné projekty. Chcem byť súčasťou a aktívne prispievať do komunity aktívnych inovátorov, ktorí chcú meniť svet okolo seba.

Lifbee Tím