top of page

Vedecké inovácie potrebujú kontakt s trhom, ak majú naplniť svoj potenciál

Ako prepájať vedecké objavy a potreby trhu? Ako pochopiť svojich budúcich zákazníkov a spoznať procesy stakeholderov? A ako si otestovať svoj inovatívny nápad v praxi? Toto sú otázky, ktoré si musíme klásť, ak chceme prinášať vedu do dennodenných životov a ak nechceme vytvárať len patenty do šuflíkov. A ako to môže vyzerať v praxi? Napríklad aj tak, že strávite jedno popoludnie v depe Dopravného podniku mesta Bratislava a sledujete proces čistenia a dezinfekcie vozidiel MHD na vlastné oči. Presne to si vyskúšal jeden z našich aktuálnych tímov zaoberajúci sa konceptom inovatívneho dezinfekčného prostriedku, aby vedel svoje zámery a budúci produkt prispôsobiť reálnym potrebám stakeholdera.

Navšteva s tímom Noxeka a organizátormi Lifbee depa Dopravného podniku mesta Bratislava

Keď sme začínali pripravovať Lifbee Academy - špecifický formát akadémie a inkubátora pre vedecké inovácie, stáli sme pred problémom, ktorí sme sami zažívali.


Neexistovala platforma, na ktorej by sa mladí vedci mohli stretnúť s ľuďmi z iných odborov, aby tvorili nápady a interdisciplinárne tímy. Neexistovala vzdelávacia inštitúcia, ktorá by vedela vedcov edukovať v oblasti biznis developmentu. Ale nefungovalo to ani naopak, podnikatelia a biznis ľudia mali rovnako zložitú cestu k vedomostiam a skúsenostiam z oblasti biotechnológií. Proste dva svety žijúce blízko seba, ktoré sa v našom regióne pretli naozaj len zopárkrát. Preto sme si už pri dizajne našich aktivít kládli medzi ciele spojenie konceptov, ktoré u nás vzniknú, s realitou trhu. A tak v Lifbee Academy stoja začínajúce tímy pred neľahkou úlohou. Našim zámerom je okrem komplexného vedeckého researchu aj zbieranie dát od stakeholderov na trhu a testovanie navrhovaných inovatívnych produktov a služieb priamo s potenciálnymi zákazníkmi a používateľmi.


Zameriavame sa na hľadanie riešení v oblasti problémov životného prostredia a ľudského zdravia. V ročníku Lifbee Academy 2021/2022 vytvárali tímy v Medtech Labe koncepty produktov a služieb, ktoré by mali napomôcť v budúcnosti pri ďalších pandémiách. Získavajú tak prax pri aplikovaní vedeckej technológie do praxe a tvoria základy pre vznik budúcich startupov, ktoré riešia skutočné problémy.


Spolupráca s firmami a verejnou správou je kľúčová

Tak ako pri hocijakom inom druhu podnikania, aj pri vedeckých inováciách je práve pre dobré definovanie problému a aj následného riešenia nevyhnutné budovať vzťahy a zbierať dáta o potrebách a procesoch od rôznych firiem a inštitúcií aktívnych v danom segmente.


Náš tím Noxeka v zložení Miška Pinčeková, Soňa Gubová, Miriam Kizeková a Erik Mokroš sa zameral pri vývoji svojho produktu na dva pilotné segmenty zdravotníctvo a doprava, nakoľko práve v nich sa v čase akejkoľvek pandémie pohybuje zvýšené množstvo ľudí a stávajú sa aj rizikovými z pohľadu prenášania vírusov.


Spolu so stakeholdermi z týchto segmentov zisťovali parametre ideálneho riešenia problému nevyhovujúcich vlastností súčasných dezinfekčných prostriedkov a antiseptík na trhu.


“Zadanú tému prevencie pandémií sme riešili na brainstormingoch, počas ktorých nám vzniklo viacero nápadov. Tieto nápady sme si chceli overiť u našich budúcich zákazníkov a preto sme vytvorili 2 dotazníky, ktorými sme zistili viacero problémov. My sme sa zamerali na riešenie problému spojeného s nedostatočnými, resp. nevyhovujúcimi vlastnosťami dezinfekčných prostriedkov a antiseptík. Následne sme oslovili ľudí vo vedúcich pozíciách v zdravotníctve, aby nám poskytli odborný pohľad na problém a nami navrhované riešenie.” Miška Pinčeková, biotechnologička a líderka tímu Noxeka


Tím Noxeka na finále LA 2021/2022

  • Michaela Pinčeková -procesná inžinierka, biotechnologička

  • Soňa Gubová - biotechnologička

  • Miriam Kizeková - IT business analytička a manažérka

  • Erik Mokroš - farmaceutický laborant, študent PriF (molekulárna biológia a biotechnológie)

“Získali sme veľmi cenné dáta a pohľady na problém dezinfekcie priestorov aj vybavenia z Oddelenia centrálnej sterilizácie UNB na Kramároch či od predstaviteľov Dopravného podniku Bratislava” Erik Mokroš, farmaceutický laborant, študent PriF a člen tímu Noxeka


Tímy si hľadajú stakeholderov na testovanie svojich konceptov primárne samé, no ak sa jedná o špecifické firmy či organizácie, častokrát sa ukáže sila komunity Lifbee.

Výrazným benefitom účasti v našom inkubátore je práve možnosť spoznať takéto firmy a inštitúcie ochotné pomôcť začínajúcim podnikateľom a mladým vedcom. Jednými z nich sú aj Dopravný podnik Bratislava a Inovačný tím mesta Bratislava.


Vďaka ich ochote a rýchlej odozve sme sa dostali s naším tímom priamo do priestorov Dopravného podniku Bratislava (DPB), kde sme sledovali zamestnancov pri pravidelnom komplexnom procese čistenia a dezinfekcie vozidiel vozového parku, ako aj priamu aplikáciu polymérovej dezinfekcie proti Covid-19 a iným vírusom, či baktériám.


Ukážka profesionálnej dezinfekcie autobusu

Mali sme možnosť vidieť jednotlivé jeho fázy, pochopiť proces aplikácie dezinfekčných prostriedkov, zistiť, v akom objeme je bežná spotreba a ako dlhotrvajúce sú účinky súčasných riešení. No najmä sme mali možnosť klásť otázky a porozumieť tak potrebám stakeholdera, ako aj dozvedieť sa biznisovú stránku procesu obstarávania a iné dôležité detaily z praxe. Sme presvedčení, že veda presahuje priestor laboratórií a keď sa zmieša s podnikateľským duchom a biznisovou stratégiou, vie priniesť výrazné zmeny na trhu. Ďakujeme osobitne predstaviteľom DPB Ing. Pavlovi Janoviakovi, Štefanovi Kuševovi a ďalším zamestnancom za ochotu a skvelú exkurziu ich procesmi a Slavomírovi Oslejovi za akčné prepojenie našej Lifbee Academy s DPB.Tím účastníkov predstavil svoj koncept prípravku s dlhotrvajúcim antimikrobiálnym účinkom odbornej verejnosti po prvýkrát na Finále Lifbee Academy pred porotou zloženou z odborníkov z podnikateľského aj biotechnologického odvetvia. Držíme tímu palce, aby sa im podarilo uviesť produkt do praxe.


Chceš aj ty spoločne s nami tvoriť inovácie? V Lifbee Academy otvárame nábor pre študentov do ďalšieho ročníka. Nábor do nového ročníka bude prebiehať do polovice mája. Prihlás sa na našej stránke www.lifbee.com/lifbee-academy už dnes a poisti si svoje miesto.


Autor článku: Barbara Klimeková

Comments


bottom of page