top of page

Lifbee Manifest

Každý den aktivně pracujeme na tom, abychom se stali lídry a tvořili pozitivní příklady toho, že je možné věci tvořit čistě na základě etiky, ideálů a podnikatelského ducha.

Aktivně pracujeme s tvorbou hodnoty, vztahů a kapitálu. Budujeme neziskovou organizaci, která stojí na nejčistší formě etického kapitalismu.  

 

Lifbee vnímáme jako velký a důležitý experiment, který validuje naše úsilí. Naším cílem je vybudovat komplexní systém a komunitu ze soukromých zdrojů, které nejsou poskvrněny pochybnou minulostí, bez státních grantů a dotací.

 

Vnímáme, že mnoho dobrých věcí vzniklo is kombinací státních grantů, ale současně mnohé z těchto věcí deformují společenské, ekonomické prostředí a kulturu podnikatelského ducha a osobní zodpovědnosti. V tomto duchu vnímáme tento typ podpory za kontraproduktivní k budování zdravého tržního prostředí.

 

Kultura konstruktivního proaktivního, kreativního podnikatelského přístupu dokáže skokově a zdravě přeměňovat společnost, často neintuitivním inovativním způsobem a rychle reagovat na její nové potřeby. Věříme, že toto je cesta pro budoucnost v době charakterizované nástupem exponenciálních technologií, globálního a environmentálního uvědomění.

bottom of page