top of page

i&i Prague: Centrum, které spojuje vědecký výzkum a podnikatelský svět

Bioinovační sféra se rozrůstá nejen na západě, ale také v našich končinách. Přibližně 380 kilometrů od bratislavského Lifbee Space vzniklo v hlavním městě České republiky bio-inovační centrum i&i Prague. Událo se tak v roce 2017 na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.


i&i Prague se zaměřuje na transformaci nových technologií do praxe. Společnost se věnuje především inovacím v oblasti vývoje léčiv, diagnostiky a lékařských prostředků pocházejících z akademických institucí. Podporuje vytváření spin-off společností a prodej licencí. Kromě toho pomáhá při komercializaci inovativních technologií mnoha výzkumným institucím a univerzitám v ČR i zahraničí.


S Lifbee vytvářejí prostor pro vynalézavost


Centrum se angažuje také do rozvoje života mladých inovátorů, zejména díky vzájemné spolupráci s Lifbee Academy, které je jedním z patronů Medtech Labu. Během našeho letošního fungování jsme měli možnost odprezentovat účastníkům programu hodnotné přednášky vedené odborníky z i&i Prague, například když samotný výkonný ředitel Jiří Moos vyprávěl o svých podnikatelských začátcích, motivacích a přinášení unikátních řešení. Poskytováním kvalitní expertízy přispívá toto pražské bio-inovační centrum k rozšiřování poznatků a obohacování naší komunity, které může dopomoci k vytváření opěrných pilířů pro nové projekty.


Členové týmu i&i Prague. Zdroj: Martin Kovalčík Prague

i&i Prague je místem, kde se potýká vědecký výzkum a podnikatelský svět. Je akcelerátorem nových nápadů a inovací, které mohou mít velký vliv na naše zdraví a kvalitu života.


i&i Prague hraje důležitou roli v celém procesu inovací, a to od zahájení projektu až po jeho úspěšné ukončení. Zabývá se sladěním technologií s reálnými potřebami trhu, zabezpečením duševního vlastnictví, koordinací vývoje produktu a podporou vzniku nových startupů a investic. Dává svůj závazek k postupnému dosažení udržitelného úspěchu.


i&i Biotech Fond - způsob investování do budoucnosti


K dalšímu velkému milníku pražského bio-inovačního centra přispělo založení i&i Biotech Fond (i&i Bio), který vznikl ve spolupráci s Evropským investičním fondem.


Jedná se o venture kapitálový fond investující do evropských biotechnologických společností, které se nacházejí v early-stage fázi svého růstu. Tímto způsobem otevírá nové možnosti pro výzkumníky k realizaci jejich nápadů.


Iva Machová, projektová manažerka i&i Prague byla zapojena jako odbornice v rámci diskuse Trendy v Healthcare organizované pro účastníky Lifbee Academy. Zdroj: Archiv Lifbee Academy

Vývoj komplexního ekosystému Prague.bio


Následující měsíce budou věnovány založení biotechnologického clusteru s názvem Prague.bio. Jedná se o platformu sdružující všechny důležité hráče, kteří se věnují vývoji léků, diagnostiky a jiných medicínských technologií. Konkrétně jde o univerzity a výzkumné ústavy, které reprezentují místa vzniku nových nápadů a zároveň vzdělávací instituce, které vychovávají budoucí vědecké pracovníky. Dále jsou to inkubátory a kanceláře transferu technologií, které tvoří důležité spojovníky mezi vědou a byznysem. Následují spin-offy a start-upy, tedy malé firmy, které stojí na začátku komerčního rozvoje nových technologií. A v neposlední řadě jde o potencionální investory, kteří jsou ochotni finančně podpořit rozvoj projektů, a velké průmyslové firmy, které dokáží díky svým kapacitám zajistit velkovýrobu a distribuci finálních výrobků.


Diagnostický startup Sophomer propojuje imunochémii a polymerní chemii


Nejnovějším přírůstkem v portfoliu i&i Prague je startup Sophomer, s.r.o., který se zabývá vývojem a výrobou syntetických polymerů pro výrobce In Vitro diagnostiky. Jejich první produkt (polymer SophoMer F10) nahrazuje při imunologickém testování široce používaný bovinní sérový albumin (BSA), který při testech blokuje nechtěné signály, což pomáhá zpřesňovat prováděná měření.


K výrobě BSA je zapotřebí hovězí sérum, ale ve srovnání s ním je SophoMer F10 zcela syntetický. Díky tomu odstraňuje problém s výskytem patogenů a s ním spojenou nutností udělení veterinárních certifikátů. Zároveň umožňuje vyrábět jednotlivé šarže ve standardizované kvalitě, což je v současné době velmi náročné. SophoMer F10 je oproti BSA minimálně pětkrát účinnější.

Fyzikálně-chemická charakterizace umožní validaci vzniklého polymeru - Sophomeru. Zdroj: Martin Kovalčík Prague

Zdroj: Archív i&i Prague

Comments


bottom of page