top of page

Who We Are & What We Do

Lifbee je nová dynamicky sa rozvíjajúca platforma na podporu inovačného prostredia. Budujeme podporné prostredie so zameraním na sociálne zodpovedné podnikanie, biotechnológie a vedecké aplikácie. 

Naša vízia

Našou víziou je vychovávať interdisciplinárne tímy schopné chopiť sa výziev budúcnosti, vytvárať klastre a strategické partnerstvá naprieč priemyslami a vytvárať infraštruktúru, ktorá zníži transakčné náklady v rámci vedeckého a inovačného prostredia. 

Chceme, aby projekty a technológie, ktoré vzniknú vďaka Lifbee pozitívne formovali tento svet a viedli k transformácii globálnej spoločnosti na environmentálne udžatelnejšiu, pomohli dosiahnuť víziu cirkulárnej ekonomiky a posunuli horizont toho, čo je možné riešiť v oblasti ľudského zdravia. 

Prečo biotechnológie?

Vnímame, že práve biotechnológie a interdisciplinarita sú budúcnosť. V najbližších 30 rokoch ovplyvnia a premenia prakticky každé odvetvie, ktoré poznáme. Zároveň nám ponúkajú unikátne nástroje na riešenie environmentálnych problémov a problémov v oblasti ľudského zdravia.

mikroskop žltý.png
vízia

Naše hodnoty

Okrem vysokej úrovne vedy a inovácií nám záleží na budovaní hodnotovej komunity. Preto otvorene komunikujeme, akým etickým a hodnotovým princípom veríme a ktoré chceme rozvíjať aj v Lifbee.

Lifbee tím

Simona Held Veselá

Co-Founder 
 

  • LinkedIn

Matej Held

Co-Founder 

  • LinkedIn
Monika-TED-backgroundjpg.jpg

Monika Dančová

Event Manager

  • LinkedIn
tím
Kotva 1
bottom of page