top of page

Who We Are & What We Do

Lifbee je nová dynamicky sa rozvíjajúca platforma na podporu inovačného prostredia. Budujeme podporné prostredie so zameraním na vedecké aplikácie. 

Naša vízia

Našou víziou je vychovávať interdisciplinárne tímy schopné chopiť sa výziev budúcnosti, vytvárať klastre a strategické partnerstvá naprieč priemyslami a vytvárať infraštruktúru, ktorá zníži transakčné náklady v rámci vedeckého a inovačného prostredia. 

Chceme, aby projekty a technológie, ktoré vzniknú vďaka Lifbee pozitívne formovali tento svet a viedli k transformácii globálnej spoločnosti na environmentálne udžatelnejšiu, pomohli dosiahnuť víziu cirkulárnej ekonomiky a posunuli horizont toho, čo je možné riešiť v oblasti ľudského zdravia. 

Prečo vedecké aplikácie?

Vnímame, že práve vedecké aplikácie a interdisciplinarita sú budúcnosť. Vedecké technológie ako biotechnológie, umelá inteligencia, materiálová veda, alebo robotika v najbližších 30 rokoch ovplyvnia a premenia prakticky každé odvetvie, ktoré poznáme. Zároveň nám ponúkajú unikátne nástroje na riešenie environmentálnych problémov a problémov v oblasti ľudského zdravia.

mikroskop žltý.png
vízia

Naše hodnoty

Okrem vysokej úrovne vedy a inovácií nám záleží na budovaní hodnotovej komunity. Preto otvorene komunikujeme, akým etickým a hodnotovým princípom veríme a ktoré chceme rozvíjať aj v Lifbee.

 • Courage
  I'm not afraid to get out of my comfort zone and use your creativity to find solutions. I have confidence in myself that the apparent obstacles will not deter me from my goal. Courage is always the first step on the road to success.
 • Ethics
  I understand ethics as the intersection of the consciousness of suffering, the intention to remove it, and the knowledge of the path that leads to a solution. I consider the aspect of ethics and morality in decision-making and actively learn to grow ethically. I can take responsibility for myself and my actions. I try to look at the world through the eyes of another. I protect and seek compassion for living beings who feel fear, pain and insecurity just like everyone else.
 • Constructive approach
  Many things around us don't work perfectly. I have the ability to change things in my hands. I know how to get actively involved and create solutions that bring change and solve a real problem. Enthusiasts will get a good solution on their own.
 • Integrity
  I am consistent in my thoughts and actions. I try to act in accordance with my values, even if it can be uncomfortable for me.
 • Community
  A quality community creates a subsoil in which skilled people have the opportunity to grow. Mutual, informal and selfless help can start revolutionary projects. I want to be part of and actively contribute to the community of active innovators who want to change the world around them.

Lifbee tím

tím
IMG_4369.JPG

Simona Held Veselá

Co-Founder 
 

 • LinkedIn

Matej Held

Co-Founder 

 • LinkedIn
Darina foto.jpg

Darina Peterková

Program Leader

 • LinkedIn
DSC_3080.jpg

Jakub Malachovský

Head of Program Design

 • LinkedIn
1713429250093.jpg

Tinka Pašková

Event Manager

 • LinkedIn

Patrícia Furdová

Program Assistant 

 • LinkedIn

Advisors

Peter Dendis

Serial Entrepreneur, Strategist, Venture Builder, Mentor, Investor & Lecturer | Partner at Bosenburg |  Crowdfunder

 • LinkedIn
1705747657448.jfif

Tomáš Hasala

CEO at Eduvalue

Experienced Entrepreneur, Educational Innovator, NGO Development, Mentor & Lecturer

 • LinkedIn
bottom of page