top of page

Who We Are & What We Do

Lifbee je nová dynamicky sa rozvíjajúca platforma na podporu inovačného prostredia. Budujeme podporné prostredie so zameraním na sociálne zodpovedné podnikanie, biotechnológie a vedecké aplikácie. 

Naša vízia

Našou víziou je vychovávať interdisciplinárne tímy schopné chopiť sa výziev budúcnosti, vytvárať klastre a strategické partnerstvá naprieč priemyslami a vytvárať infraštruktúru, ktorá zníži transakčné náklady v rámci vedeckého a inovačného prostredia. 

Chceme, aby projekty a technológie, ktoré vzniknú vďaka Lifbee pozitívne formovali tento svet a viedli k transformácii globálnej spoločnosti na environmentálne udžatelnejšiu, pomohli dosiahnuť víziu cirkulárnej ekonomiky a posunuli horizont toho, čo je možné riešiť v oblasti ľudského zdravia. 

Prečo biotechnológie?

Vnímame, že práve biotechnológie a interdisciplinarita sú budúcnosť. V najbližších 30 rokoch ovplyvnia a premenia prakticky každé odvetvie, ktoré poznáme. Zároveň nám ponúkajú unikátne nástroje na riešenie environmentálnych problémov a problémov v oblasti ľudského zdravia.

mikroskop žltý.png
vízia

Naše hodnoty

Okrem vysokej úrovne vedy a inovácií nám záleží na budovaní hodnotovej komunity. Preto otvorene komunikujeme, akým etickým a hodnotovým princípom veríme a ktoré chceme rozvíjať aj v Lifbee.

 • Courage
  I'm not afraid to get out of my comfort zone and use your creativity to find solutions. I have confidence in myself that the apparent obstacles will not deter me from my goal. Courage is always the first step on the road to success.
 • Ethics
  I understand ethics as the intersection of the consciousness of suffering, the intention to remove it, and the knowledge of the path that leads to a solution. I consider the aspect of ethics and morality in decision-making and actively learn to grow ethically. I can take responsibility for myself and my actions. I try to look at the world through the eyes of another. I protect and seek compassion for living beings who feel fear, pain and insecurity just like everyone else.
 • Constructive approach
  Many things around us don't work perfectly. I have the ability to change things in my hands. I know how to get actively involved and create solutions that bring change and solve a real problem. Enthusiasts will get a good solution on their own.
 • Integrity
  I am consistent in my thoughts and actions. I try to act in accordance with my values, even if it can be uncomfortable for me.
 • Community
  A quality community creates a subsoil in which skilled people have the opportunity to grow. Mutual, informal and selfless help can start revolutionary projects. I want to be part of and actively contribute to the community of active innovators who want to change the world around them.

Lifbee tím

tím

Simona Held Veselá

Co-Founder 
 

 • LinkedIn

Matej Held

Co-Founder 

 • LinkedIn
Monika-TED-backgroundjpg.jpg

Monika Dančová

Event Manager

 • LinkedIn

Anna Zaťková

Project Assistant

 • LinkedIn

Patrícia Furdová

Program Assistant 

 • LinkedIn
fotka_Petra.png

Petra Gajdošová

Communications coordinator

 • LinkedIn

Advisors

peter_dendis.jpg

Peter Dendis

Serial Entrepreneur, Strategist, Venture Builder, Mentor, Investor & Lecturer | Partner at Bosenburg |  Crowdfunder

 • LinkedIn
bottom of page