top of page

Lifbee Manifest

Každý deň aktívne pracujeme na tom, aby sme sa stali lídrami a tvorili pozitívne príklady toho, že je možné veci tvoriť čisto na základe etiky, ideálov a podnikateľského ducha.

Aktívne pracujeme s tvorbou hodnoty, vzťahov a kapitálu. Budujeme neziskovú organizáciu, ktorá stojí na najčistejšej forme etického kapitalizmu.  

 

Lifbee vnímame ako veľký a dôležitý experiment, ktorý validuje naše snahy. Našim cieľom je vybudovať komplexný systém a komunitu zo súkromných zdrojov, ktoré nie sú poškvrnené pochybnou minulosťou, bez štátnych grantov a dotácií. 

 

Vnímame, že veľa dobrých vecí vzniklo aj s kombináciou štátnych grantov, ale súčasne mnohé z týchto vecí deformujú spoločenské, ekonomické prostredie a kultúru podnikateľského ducha a osobnej zodpovednosti. V tomto duchu vnímame tento typ podpory za kontraproduktívny k budovaniu zdravého trhového prostredia. 

 

Kultúra konštruktívneho proaktívneho, kreatívneho podnikateľského prístupu dokáže skokovo a zdravo premieňať spoločnosť, často neintuitívnym inovatívnym spôsobom a rýchlo reagovať na jej nové potreby. Veríme, že toto je cesta pre budúcnosť v dobe charakterizovanej nástupom exponenciálnych technológií, globálneho a environmentálneho uvedomenia.

bottom of page