Získaj odvahu stať sa priekopníkom

v Biotech komunite!

Lifbee Academy je unikátny vzdelávací program spojený s inovačným inkubátorom. Je určený pre mladých ľudí z oblasti vedy, biznisu, IT, alebo dizajnu. Zameriavame sa na témy podnikania a biotechnológií, ktoré aplikujeme na oblasť ľudského zdravia, alebo environmentálnych výziev. Naučíš sa ako sa rodia biotech projekty a zažiješ spoluprácu v tíme inovátorov.

LA prináša unikátnu skúsenosť, pri ktorej sa stretneš so skupinou rovnako motivovaných ľudí z rôznych oblastí. Počas 8 mesiacov si spoločne prejdete vzdelávaním od top expertov v oblasti inovácií a vytvoríte svoj vlastný projekt. V rámci interdisciplinárnej spolupráce máte  možnosť spoločne aplikovať do praxe všetky vedomosti, ktoré máte a ktoré získate počas Lifbee Academy. 

Bude to zábava, ale bude to aj výzva. Lifbee ťa pripraví na všetky príležitosti, ktoré ťa v budúcnosti čakajú.

landing.png

Výberový proces je momentálne ukončený. Prihlasovanie otvoríme až budúci rok v januári. Vieme prijať iba obmedzený počet študentov.

Chceš tvoriť nové technológie a uspieť v oblasti inovácií?

Napísali o nás

forbes-logo-5738D068E7-seeklogo.com.png
startitup.jpg
Pravda_news_logo.png
gHHPmA2J_400x400.jpg
Quark-logo-RED-official.png
IMG_0856_edited.jpg

Čo ťa čaká v Lifbee Academy?

Prednášky z oblasti biznisu, tvorby produktu a  biotechnologického priemyslu

Dozvieš sa kvalitné informácie a aplikuješ ich v praxi. Pripravili sme pre teba viac ako 40 prednášok z oblasti biotechnológií, regulácií, biznisu, vývoja produktu, marketingu a tímovej spolupráce, z ktorých poznatky využiješ pri tvorbe produktu. Prednášať ti budú riaditelia veľkých, ale aj začínajúcich firiem, odborníci z priemyslu s mnoho ročnými skúsenosťami a lektori so skúsenosťami zo zahraničia.

Vlastný tím a inovačný inkubátor

Počas praktickej 4 mesačnej projektovej časti spojenej s inovačným inkubátorom získaš interdisciplinárny tím vytvorený z účastníkov programu. Budete pracovať na vlastnom startupovom nápade postavenom na biotechnológiách. Nebudete v tom ako tím sami, ale podporia vás skúsení ľudia z oblasti vedy a biznisu. Takto viete vytvoriť naozaj kvalitný projekt. A kto vie? Možno sa s nápadom rozhodnete aj pokračovať a preraziť. V rámci inkubátora vás v prípade takejto ambície radi podporíme.

Biotechnológie a spoločensky zodpovedné podnikanie

Budeme sa venovať témam so skutočným dopadom. Hľadať environmentálne riešenia alebo riešenia pre oblasť ľudského zdravia. Dnešný svet čelí množstvu výziev, na ktoré má odpoveď práve biológia. Biológiu vnímame ako nástroj, ktorý dokáže ponúknuť riešenie. Spoločne si ukážeme ako pri našich rozhodnutiach zohľadňovať etiku a systémové myslenie.

Reálny proces tvorby produktu

Spolu so svojim tímom nájdeš riešenie na problém, ktorý si zadefinujete, vytvoríte biznis plán, technické riešenie a otestujete vaše hypotézy priamo u svojho zákazníka. Nejde o simuláciu. Ako tím budete tvoriť sieť nových kontaktov. Budete komunikovať s univerzitami, potenciálnymi zákazníkmi a partnermi.  Práve v tomto procese získaš obrovskú hodnotu v podobe nových zručností, skúseností a kontaktov.

30+ 

ODBORNÝCH

PREDNÁŠOK

15+

PROJEKTOVÝCH WORKSHOPOV

5+

TEAMBUILDING

AKTIVÍT

Niektorí naši lektori

 
Lili (1).jpg

Liliana Unachukwu

Spoluzakladateľka Pipette and Chart,

podnikateľka v oblasti rozvíjajúcich sa technológií a transferu technológií

peter_dendis.jpg

Peter Dendis

Inovátor a sériový podnikateľ v oblasti digitálnych technológií

IMG_1131.jpg

Matej Held

Spoluzakladateľ Lifbee Academy, Podnikateľ a líder v oblasti súkromného vzdelávania s viac ako 9 ročnými skúsenosťami

Niektorí naši mentori

 
Lutterova_8236mod.jpg

Martina Lutterová

Odborníčka na life sciences s viac ako 16 ročnými skúsenosťami vo vývoji liečiv

untitled-105.jpg

Alexander Feťkovský

CEO globálnej spoločnosti SanaClis, ktorá poskytuje služby zmluvného výskumu pre farmaceutický priemysel

ZB_I.jpg

Zuzana Baťová

Odborníčka na reguláciu liečiv, ktorá pôsobila niekoľko rokov ako riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, bola členkou Siete riaditeľov liekových agentúr (HMA) a členkou dozornej rady Európskej liekovej agentúry (EMA), aktívne spolupracovala s orgánmi Európskej únie pri projektoch týkajúcich sa humánnych liekov v rámci členských krajín EÚ, momentálne pôsobí v klinickej výskumnej organizácii SanaClis

Pre koho je program určený?

Kto sa môže prihlásiť?

Vysokoškoláci, PhD. študenti, absolventi a mladí profesionáli

Vedci a medici

Študenti, absolventi a PhD. študenti biologických odborov, chémie, farmácie, medicíny, fyziky, ekologických a environmentálnych vied

Projekťáci a marketéri

Študenti a absolventi ekonomických odborov, marketingu, manažmentu a podnikania

Produktoví dizajnéri

Študenti a absolventi architektúry, dizajnu a materiálovej vedy

Informatici a bioinformatici

Študenti a absolventi elektrotechniky, informatiky a matematiky

Skúsenosti absolventov programu Lifbee Academy

DSC02522 - Mária Bláhová.JPG

Lenka Martinická  

alumni Lifbee Academy 2021, marketing a partnership manager vo firme

“Lifbee je výnimočný projekt, ktorý dáva veľmi vzácnu príležitosť - stretnúť na jednom mieste hŕstku šikovných a motivovaných ľudí, s ktorými má človek možnosť nie len spolupracovať počas niekoľkých mesiacov trvania programu, ale aj skúsiť vytvoriť niečo, čo bude trvať aj po ňom a prinesie so sebou pozitívny dopad. 

Je to skvelá možnosť rozšíriť si svoje obzory a vďaka komplexite riešených projektov, nazrieť aj do oblastí, v ktorých človek nie je úplne doma. To všetko by nebolo možné bez podpory skúsených odborníkov zo všetkých oblastí vedy a podnikania, ktorí sú ochotní zdielať svoje know-how a poskytovať cenné rady.”

Počas programu sa stretneš s témami

Objav nové vedomosti a rozšír si obzor v témach, ktoré ti pomôžu pochopiť, aké všetky druhy vedomostí sa musia spojiť, aby sa dostal dobrý nápad do praxe. 

Cieľom je, aby každý člen multidisciplinárneho tímu získal vhľad do práce ostatných profesií tak, aby vedel spolupracovať a zúčastňovať sa dôležitých rozhodnutí.

1.

Úvod do programu a globálne výzvy

Úvod do programu predstavuje prierez témami, ktorým sa budeme venovať. Ukážeme ti pozitívne príklady osobností, ktoré sa aktivizujú v inováciách a nových technológiách.

2.

Všeobecný prehľad o biotechnológiách

V rámci všeobecného prehľadu sa budeme venovať modelovým organizmom, metódam, základom syntetickej biológie a úžitkovým vlastnostiam organizmov. 

3.

Marketing a

biznis model

Naučíš sa pozerať na svoj projekt analyticky pomocou nástrojov marketingu - produkt, cena, distribúcia a komunikácia. Dozvieš sa o nástrojoch  prieskumu trhu, ktoré ti umožnia robiť strategické rozhodnutia.

 

4.

Špecifiká biotechnologického priemyslu

Ľudia z biznisu ti ukážu, načo všetko musíš myslieť pri biotechnológiách. Akým problémom najčastejšie čelia biotech spoločnosti a startupy. Priebeh klinických štúdií, regulácie a nebude chýbať ani úvod do bioentrepreneurship.

5.

Nástroje pre vývoj produktu

Prejdeš si špecifikami procesu vývoja produktu so špeciálnym zameraním na tvorbu prototypu a Lean start up. Naučíš sa, ako začať "from the bottom", vytvárať kalkulácie a rozhodovať sa o prvkoch biznis modelu.

6.

Rozvoj soft skills a tímová spolupráca

V rámci programu a jednotlivých kurzov sa naučíš získavať spätnú väzbu. Budeš sa venovať stanoveniu cieľov rastu, komunikácii v tíme, riešeniu konfliktov a hodnoteniu vlastných skills.

7.

Tímová spolupráca na vývoji vlastného produktu

Zažiješ pravý brainstorming. Budeš rozdelený do tímu, kde sa budete môcť navzájom dopĺňať pri hľadaní riešenia na zadanú tému. Spoločne vytvoríte biznis model a market potencial.

8.

Prezentačné schopnosti, prijímanie feedbacku a kritické myslenie

Na konci programu spoločne s tímom odprezentuješ pripravený prototyp resp. riešenie na zadaný problém. Prezentácia bude prebiehať pred porotou odborníkov z priemyslu. Získaš spätnú väzbu a rozhodneš sa, či s projektom budete 

pokračovať ďalej.

Ako bude vyzerať práca v tíme a na projekte?

Po absolvovaní teoretickej časti sa pustíš do práce na vlastnom projekte. Behom niekoľkých mesiacov vytvoríš s ostatnými tím.

Spolu nájdete riešenie na problém, ktorý identifikujete, vytvoríte projekt s jasným biznis plánom, technologickou validáciou a otestuje ho u zákazníka.

122002990_802716487220549_11814682088002
rastlina zelená (3).png

Enviro Lab

zelený tmavý.png

Životné prostredie, práva zvierat, zelená energia

zelený tmavý.png

Nové materiály, biofabrikácia, bioutilizácia

miska modrá (2).png

MedTech Lab

štvorec modrý (1).png

Zdravie, liečivá, kozmetický priemysel

štvorec modrý (1).png

Zdravá výživa, diagnostika a prevencia

Témy so skutočným dopadom 

Budeš zaradený/á do Enviro alebo Medtech labu, aby si prišiel/prišla s tvojim originálnym biotech nápadom. Spolu s tímom budeš pracovať na vlastnom projekte počas štyroch intenzívnych mesiacov. Celým procesom ťa budú sprevádzať skúsení mentori.

Vypracovaný projekt spoločne odprezentujete odborníkom a firmám. Získaš konštruktívnu spätnú väzbu. 

zelený tmavý.png

Výsledky projektovej fázy ročníka 21/22

štvorec modrý (1).png

Výsledky projektovej fázy ročníka 20/21

stranka pravo (3) (1).png

Zvládnem to časovo?

Lifbee Academy zvládneš popri práci, škole, alebo popri písaní dizertačnej práce.

 

Program beží 2-3krát do týždňa vo večerných hodinách od 18:00. Vieš sa pohodlne pripojiť odkiaľkoľvek, pretože v týždni fungujeme online. 1x do mesiaca sa stretávame osobne na celodenných sobotných workshopoch a sústredeniach. Ak práve vtedy nemôžeš pricestovať, vieš sa pripojiť online.

 

Vďaka dnešným online komunikačným nástrojom sme pripravení na všetko. Vieme ti sprostredkovať kvalitných prednášajúcich z celého sveta, ktorí ti odovzdajú svoje skúsenosti. Venuj 2-3 večery týždenne sebarozvoju pre tvoju budúcnosť.

Prečo sa oplatí prihlásiť?

Dnešný svet potrebuje kreatívnych, kompetentných ľudí, ktorí sa neboja výziev 21. storočia. U nás dostaneš možnosť svetu ukázať, že si jedným

z nich.

Praktická skúsenosť 
pre svoju kariéru

Vlastný inovatívny projekt a tím

Témy so skutočným dopadom

Vedomosti od top expertov

Odvaha a kompetencia

Skvelá komunita a Network kontaktov

Ponúkame ti biznisové vzdelanie a príležitosť mať dopad na veci okolo seba

Lifbee Academy je program s vysokou pridanou hodnotou. Za 8 mesiacov získaš skúsenosť a prax, ktorá sa vyrovná vysokej škole.

Chceme, aby si vzdelanie mohol dovoliť naozaj každý. Peniaze by nemali byť prekážkou pre osobný rozvoj.

 

Svojím školným pokrývaš 30% celkovej hodnoty programu. Zvyšok sumy pokrýva naše občianske združenie, partneri a podporovatelia programu.

Prihlás sa a získaj kvalitné vzdelanie

v trhovej hodnote viac ako 3000€. Ukáž svetu čo v tebe je !

 Školné pre študentov: 89€ mesačne 

/ 712€ za celý program​

Školné pre pracujúcich: 119€ mesačne

/ 952€ za celý program​

Potrebuješ dodatočné štipendium?

Daj nám o sebe vedieť! Radi sa s tebou porozprávame o tvojej motivácii pre program.

Vieme ťa podporiť ešte dodatočným štipendiom vo výške 10-50% z ceny programu.

 

Hlavní partneri a patróni Labov

Patrón Enviro Labu

Patrón Medtech Labu

envipak export.png
3Q6d0cWB (1).jpg

Hlavný partner programu

Logo_NadaciaTipsport_CMYK-ai.png
Dakiyama_2021_Takeda_Red_DIGITAL_USE.png

Partneri

CB-IM-Logo-RGB-04_edited.png
pixel%20(1)_edited.png
logo eset.png
envien.png
metro_logo.png
Logo_Pontis_SK_full1000px.png

Obsahoví partneri

rect915.png
web_logo1.png
LOGOPNG.png
Bosenburg_logo.png
CzechInvest_logo_RGB-01_positive.png
269-timan-s-r-o-lg_edited.png
unnamed.png
bitmapamerineo.png
94706673_676297633147087_524035286701283
KInIT_Logo_RGB.png

Sme aktívnym členom

circualr slovakia_logo_ENG.png
Dark+Blue+_+SAPIE+Logo+small.png
cowokring.PNG