Máš odvahu stať sa priekopníkom v Biotech komunite na Slovensku?

Vyberáme šikovných ľudí s nadšením a motiváciou

z oblasti vedy, marketingu, dizajnu a IT. Stráv semester

s Lifbee a zisti, ako sa rodia biotechnologické projekty.

 

Zabezpečujeme kvalitné vzdelávanie v oblasti biotechnológií, marketingu, dizajnu a projektového riadenia. Zažiješ praktické využitie nadobudnutých poznatkov pri unikátnej skúsenosti tvorby vlastného produktu. 

 

Program umožňuje interdisciplinárnu spoluprácu študentov a čerstvých absolventov zo všetkých univerzít.

Trvanie programu: 1. 7. 2020 - 18. 12. 2020

Výberový proces 

pre tento rok je ukončený.

Do ďalšieho ročníka sa môžeš prihlásiť až o rok!

  

Ponúkame špičkový program 

plný svetových

skúseností

Dnešný svet čelí množstvu výziev,

na ktoré má odpoveď práve biológia.

Skúsení lektori ťa na ne pripravia.

Do programu vyberieme 20-30 ľudí

a vytvoríme 4 - 6 tímov.

Dozvieš sa kvalitné informácie a aplikuješ ich v praxi

Pripravili sme mix dôležitých tém z oblasti biotechnológií, regulácií, vývoja produktu, marketingu a tímovej spolupráce, z ktorých poznatky využiješ pri tvorbe produktu

Fungujeme na princípe interaktívnej spolupráce. V čase pandémie Covid-19 bude program z väčšej časti online, vieš sa pripojiť odkiaľkoľvek.

 

Vďaka dnešným online komunikačným nástrojom sme pripravení na všetko. Vieme ti sprostredkovať kvalitných prednášajúcich z celého sveta, ktorí ti odovzdajú svoje skúsenosti. Venuj 2 večery týždenne sebarozvoju pre tvoju budúcnosť.

Kto sa môže zapojiť?

Program je určený pre študentov, čerstvých absolventov a PhD. kandidátov

Vedci a medici

Študenti, čerství absolventi a PhD. študenti biologických odborov, chémie, farmácie, medicíny, fyziky,  ekologických a environmentálnych vied

Rozbiehači a marketingoví mágovia

Študenti a čerství absolventi ekonomických odborov, marketingu, manažmentu a podnikania

Produktoví dizajnéri

Študenti a čerství absolventi architektúry, dizajnu a materiálovej vedy

Informatici a bioinformatici

Študenti a čerství absolventi elektrotechniky, informatiky a matematiky

 

Lektori a Mentori

Radoslav Janoštiak

Vyštudoval bunkovú a vývojovú biológiu na Karlovej
Univerzite v Prahe. Na rovnakej univerzite získal aj doktorát v oblasti biomedicíny za výskum mechanizmov bunkovej motility. Následne pôsobil 5 rokov na univerzitách v USA, Columbia University, Yale University, kde sa venoval mechanizmom regulujúcim vznik a progresiu rakoviny. Momentálne pôsobí na Inštitúte pre výskum v biomedicíne v Barcelone (IRB Barcelona), kde sa zaoberá molekulárnou podstatou kontroly bunkového delenia. Okrem vedeckej práce popularizuje vedu pomocou článkov uverejňovaných v  magazíne InVivo a svoje skúsenosti z výskumu využíva v rámci konzultingu pre biotechnologické a farmaceutické firmy.

Martina Lutterová

Odborníčka na life sciences s viac ako 15 ročnými skúsenosťami vo vývoji liečiv. Založila vlastnú konzultantskú spoločnosť, kde poskytuje poradenstvo v oblasti aplikovaného výskumu, vývoja a komercializácie. Radí vedeckým tímom a firmám, zapája sa ako konzultant do rôznych projektov v oblasti medicínskeho výskumu. Pôsobí tiež ako externý poradca pre oblasť biomedicínskeho výskumu na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky. Je zakladajúcou členkou Biohub Slovakia, kde pôsobí aj ako mentor.

Ako vyzerá výberový proces?

Prihlás sa čím skôr, vieme podporiť len obmedzený počet študentov. 

Ak máš v tomto období veľa povinností, nenechaj sa odradiť, všetko stihneš, pretože proces prihlásenia je jednoduchý:

Vyplnenie dotazníka Ti zaberie max. 3 minúty

Ohľadom osobného pohovoru Ťa budeme kontaktovať emailom a dohodneme si čas,

ktorý Ti vyhovuje

Ty zaplatíš 89€ mesačne

/ 534€ za celý program

a zvyšných 75% celkovej sumy zaplatí naše občianske združenie

Získaš tak program v trhovej hodnote viac ako 2000€!

Teoretická časť bude obsahovať tieto témy:

Objav nové vedomosti a rozšír si obzor v témach, ktoré už poznáš. Zameriaš sa len na to, čo je pre teba špecificky relevantné.

Cieľom je, aby každý člen multidisciplinárneho tímu získal vhľad do práce ostatných profesií, tak aby vedel spolupracovať a zúčastňovať sa dôležitých rozhodnutí.

1.

Úvod do programu a globálne výzvy

Úvod do programu predstavuje prierez témami, ktorým sa budeme venovať. Ukážeme ti pozitívne príklady osobností, ktoré aktívne riešia aktuálne problémy dnešnej doby prostredníctvom biotechnológií. 

2.

Všeobecný prehľad o biotechnológiách

V rámci všeobecného prehľadu sa budeme venovať modelovým organizmom, metódam, základom syntetickej biológie a úžitkovým vlastnostiam organizmov. 

3.

Marketingový mix pri tvorbe produktu

Naučíš sa pozerať na svoj projekt analyticky pomocou nástrojov marketingového mixu - produkt, cena, distribúcia a komunikácia. , Dozvieš sa o nástrojoch segmentácie a prieskumu trhu, ktoré ti umožnia robiť strategické rozhodnutia.

 

4.

Špecifiká biotechnologického priemyslu

Ľudia z biznisu ti ukážu širokú paletu využitia biotechnológií v priemysle. Akým problémom najčastejšie čelia biotech spoločnosti a start upy. Priebeh klinických štúdií, regulácie a nebude chýbať ani úvod do bioentrepreneurship.

5.

Vývoj produktu a tvorba biznis plánu

Prejdeš si špecifikami procesu vývoja produktu so špeciálnym zameraním na tvorbu prototypu a Lean start up. Naučíš sa, ako začať "from the bottom", vytvárať kalkulácie, rozhodovať sa o prvkoch biznis modelu a používať dizajn thinking.

6.

Sebapoznanie a tímová spolupráca

V rámci programu a jednotlivých kurzov sa naučíš získavať spätnú väzbu. Budeš sa venovať stanoveniu cieľov rastu, komunikácii v tíme, riešeniu konfliktov a hodnoteniu vlastných skills.

7.

Tímová spolupráca na vývoji vlastného produktu

Zažiješ pravý brainstorming za podpory mentorov. Budeš rozdelený do tímu, kde sa budete môcť navzájom dopĺňať pri hľadaní riešenia na zadanú tému. Spoločne vytvoríte biznis model a market potencial.

8.

Prezentačné schopnosti, prijímanie feedbacku a kritické myslenie

Na konci programu spoločne s tímom odprezentuješ pripravený prototyp resp. riešenie na zadaný problém. Prezentácia bude prebiehať pred porotou odborníkov z industry. Získaš spätnú väzbu a rozhodneš sa, či s projektom budete pokračovať ďalej.

Spravíme z teba inovátora

Pripravíme ťa na prácu v inovačnom tíme v oblasti biotechnológií

Cieľom je, aby si získal všeobecný prehľad o inovačnom procese a biotechnológiách, ktorý ti umožní zacieliť svoju špecifickú expertízu do tejto oblasti.

Kľúčová schopnosť, ktorú potrebuješ získať, je komunikácia a spolupráca v interdisciplinárnom tíme, v ktorom každý premýšľa iným spôsobom.

Vycvičíme ťa v tom, aby si si vedel klásť správne otázky a využiť svoju kreativitu k riešeniu najrôznejších výziev.  

 

Projektová časť

Po absolvovaní teoretickej časti sa pustíme do práce na projekte. Behom niekoľkých mesiacov vytvoríš s ostatnými tím.

Spolu nájdete riešenie zadaného problému, vytvoríte myšlienkový produkt, biznis plán a otestujete ho vo virtuálnej podobe priamo na trhu.

Témy so skutočným dopadom 

Získaš reálnu tému od partnerov firiem, aby si prišiel s tvojim originálnym biotech nápadom

Spolu s tímom budeš pracovať na zadanej téme od partnera firmy počas niekoľkých intenzívnych týždňov. Celým procesom ťa budú sprevádzať skúsení mentori. Vypracovaný projekt odprezentuješ samotnej firme a získaš konštruktívnu spätnú väzbu na využiteľnosť nápadu od odborníkov z rôznych oblastí. Budeme sa venovať jednej z týchto tém:

Životné prostredie, práva zvierat, zelená energia

Zdravie, liečivá, kozmetický priemysel

Nové materiály, biofabrikácia, bioutilizácia

25+ 

ODBORNÝCH

PREDNÁŠOK

15+

PROJEKTOVÝCH WORKSHOPOV

5+

TEAMBUILDING

AKTIVÍT

Časová náročnosť prispôsobená študentom aj pracujúcim

Program beží vo večerných hodinách formou online prednášok, workshopov a tímovej spolupráce

Stretávame sa 2-3 do týždňa vo večerných hodinách po 18:00. Niekedy je týždeň oživený spoločnou víkendovou aktivitou, alebo teambuildingom. 

V prípade teórie sa zúčastňuješ len pre teba relevantných častí a tímovú spoluprácu si vieš dohodnúť podľa tvojich časových možností.

Čo získaš?

Dnešný svet potrebuje kreatívnych, kompetentných ľudí, ktorí sa neboja výziev 21. storočia. U nás dostaneš možnosť svetu ukázať, že si jeden z nich.

Praktickú skúsenosť 

pre svoju kariéru

Skvelú komunitu

Témy so skutočným dopadom

Projekt do portfólia

Odvahu a kompetenciu

Network kontaktov

Partneri

Partneri

crowdberry.png
envipak.png
pixel%20(1)_edited.png

Obsahoví partneri

rect915.png
0_edited.png
multiplexdx_edited.png
94706673_676297633147087_524035286701283
100705406_2950992801616733_5701996078203

Networkingoví partneri

whysum.png
 

Kontakt

Tel.: +421903121349

Mail: info@biospher.org 

BioHive o.z.

Račianska 43,

831 02 Bratislava

IČO: 529 393 83

Staň sa partnerom programu, alebo lektorom.

Neváhaj a napíš nám!

© 2020 BioHive o.z.