Získaj odvahu stať sa priekopníkom

v Biotech komunite!

Lifbee Academy je 8 mesačný online vzdelávací program pre mladých ľudí z oblasti vedy, biznisu, IT, alebo dizajnu. Naučíš sa ako sa rodia biotech projekty a zažiješ spoluprácu v tíme inovátorov.

 

Zameriavame sa na hľadanie riešení v oblasti problémov životného prostredia a ľudského zdravia. Získaš prax pri projektoch, ktoré riešia skutočné problémy.

 

Program umožňuje interdisciplinárnu spoluprácu vysokoškolákov a mladých profesionálov zo všetkých univerzít. Aplikuj vedeckú technológiu do praxe. 

Začíname už v júni 2022.

lifbee final konecneeee (2).png
štvorec modrý (1).png

Výberový proces 

pre ročník 2021 je uzatvorený

Stráv 8 mesiacov s Lifbee

a zisti, ako sa rodia biotechnologické projekty.

Dnešný svet čelí množstvu výziev, na ktoré má odpoveď práve biológia. Skúsení lektori a ľudia z priemyslu ťa na ne pripravia.

Do programu vyberieme 30-40 ľudí a vytvoríme

8 - 10 interdisciplinárnych tímov. Vyberáme šikovných ľudí s nadšením a motiváciou z oblasti vedy, marketingu, dizajnu a IT.

IMG_9320 – kópia.png

Dozvieš sa kvalitné informácie a aplikuješ ich v praxi

Pripravili sme mix dôležitých tém z oblasti biotechnológií, regulácií, vývoja produktu, marketingu a tímovej spolupráce, z ktorých poznatky využiješ pri tvorbe produktu. 

Čaká ťa množstvo prednášok a workshopov s odborníkmi z praxe, ktorí ti odovzdajú svoje know-how. Následne získané poznatky využiješ pri tvorbe vlastného projektu. Počas projektovej časti budeš získať spätnú väzbu a konzultovať projekt so skúsenými mentormi.

Fungujeme na princípe interaktívnej spolupráce. Program beží online, vieš sa pohodlne pripojiť odkiaľkoľvek. 1x do mesiaca sa stretávame osobne, ale ak zrovna vtedy nemôžeš pricestovať, vieš sa pripojiť online.

 

Vďaka dnešným online komunikačným nástrojom sme pripravení na všetko. Vieme ti sprostredkovať kvalitných prednášajúcich z celého sveta, ktorí ti odovzdajú svoje skúsenosti. Venuj 2-3 večery týždenne sebarozvoju pre tvoju budúcnosť.

Kto sa môže zapojiť?

Program je určený pre študentov, čerstvých absolventov a PhD. kandidátov

Vedci a medici

Študenti, čerství absolventi a PhD. študenti biologických odborov, chémie, farmácie, medicíny, fyziky, ekologických a environmentálnych vied

Projekťáci a marketéri

Študenti a čerství absolventi ekonomických odborov, marketingu, manažmentu a podnikania

Produktoví dizajnéri

Študenti a čerství absolventi architektúry, dizajnu a materiálovej vedy

Informatici a bioinformatici

Študenti a čerství absolventi elektrotechniky, informatiky a matematiky

Lektori a Mentori

 
Lili (1).jpg

Liliana Berezkinová

Spoluzakladateľka Pipette and Chart,

podnikateľka v oblasti rozvíjajúcich sa technológií a transferu technológií

peter_dendis.jpg

Peter Dendis

Inovátor a sériový podnikateľ v oblasti digitálnych technológií

Lutterova_8236mod.jpg

Martina Lutterová

Odborníčka na life sciences s viac ako 16 ročnými skúsenosťami vo vývoji liečiv

Napísali o nás

Pravda_news_logo.png
forbes-logo-5738D068E7-seeklogo.com.png
329cctyzdenciernacmyk.jpg
Quark-logo-RED-official.png

Ako vyzerá výberový proces?

Výberový proces sa skladá z dvoch výberových kôl. Prvým krokom je podanie prihlášky. Následne vieš postúpiť do druhého kola, ktoré pozostáva z osobného pohovoru. Nečakaj príliš dlho a prihlás sa čím skôr, vieme podporiť len obmedzený počet študentov.

Vyplnenie prihlášky Ti zaberie max. 15 minút

V druhom kole Ťa budeme kontaktovať ohľadom osobného pohovoru emailom a dohodneme si čas, ktorý Ti vyhovuje

shape1_edited.png

Ty zaplatíš 89€ (2296 CZK) mesačne

/ 712€ (18375 CZK) za celý program

a zvyšných 65% celkovej sumy pokryje

naše občianske združenie

Získaš tak program

v trhovej hodnote viac ako 2000€!

Môžem si dovoliť štúdium

v Lifbee?

Jednoznačne, áno! :) Vďaka podpore nášho občianského združenia, partnerov a podporovateľov Lifbee Ťa školné vyjde iba na 35% celkovej ceny vzdelávacieho programu v hodnote viac ako 2000€.

V Lifbee sme zástancami toho, že investície do kvalitného štúdia a nových vedomostí sú tie najvýnosnejšie.

 

Počas programu sa stretneš s témami:

Objav nové vedomosti a rozšír si obzor v témach, ktoré ti pomôžu pochopiť, aké všetky druhy vedomostí sa musia spojiť, aby sa dostal dobrý nápad do praxe. 

Cieľom je, aby každý člen multidisciplinárneho tímu získal vhľad do práce ostatných profesií, tak aby vedel spolupracovať a zúčastňovať sa dôležitých rozhodnutí.

1.

Úvod do programu a globálne výzvy

Úvod do programu predstavuje prierez témami, ktorým sa budeme venovať. Ukážeme ti pozitívne príklady osobností, ktoré sa aktivizujú v inováciách a nových technológiách.

2.

Všeobecný prehľad o biotechnológiách

V rámci všeobecného prehľadu sa budeme venovať modelovým organizmom, metódam, základom syntetickej biológie a úžitkovým vlastnostiam organizmov. 

3.

Marketing a

biznis model

Naučíš sa pozerať na svoj projekt analyticky pomocou nástrojov marketingu - produkt, cena, distribúcia a komunikácia. Dozvieš sa o nástrojoch  prieskumu trhu, ktoré ti umožnia robiť strategické rozhodnutia.

4.

Špecifiká biotechnologického priemyslu

Ľudia z biznisu ti ukážu, načo všetko musíš myslieť pri biotechnológiách. Akým problémom najčastejšie čelia biotech spoločnosti a startupy. Priebeh klinických štúdií, regulácie a nebude chýbať ani úvod do bioentrepreneurship.

5.

Nástroje pre vývoj produktu

Prejdeš si špecifikami procesu vývoja produktu so špeciálnym zameraním na tvorbu prototypu a Lean start up. Naučíš sa, ako začať "from the bottom", vytvárať kalkulácie a rozhodovať sa o prvkoch biznis modelu.

6.

Rozvoj soft skills a tímová spolupráca

V rámci programu a jednotlivých kurzov sa naučíš získavať spätnú väzbu. Budeš sa venovať stanoveniu cieľov rastu, komunikácii v tíme, riešeniu konfliktov a hodnoteniu vlastných skills.

7.

Tímová spolupráca na vývoji vlastného produktu

Zažiješ pravý brainstorming za podpory mentorov. Budeš rozdelený do tímu, kde sa budete môcť navzájom dopĺňať pri hľadaní riešenia na zadanú tému. Spoločne vytvoríte biznis model a market potencial.

8.

Prezentačné schopnosti, prijímanie feedbacku a kritické myslenie

Na konci programu spoločne s tímom odprezentuješ pripravený prototyp resp. riešenie na zadaný problém. Prezentácia bude prebiehať pred porotou odborníkov z priemyslu. Získaš spätnú väzbu a rozhodneš sa, či s projektom budete 

pokračovať ďalej.

modry filip.png

Získaš inovátorský mindset

Pripravíme ťa na prácu v inovačnom tíme v oblasti biotechnológií.

Cieľom je získať všeobecný prehľad o inovačnom procese a biotechnológiách, ktorý ti umožní zacieliť svoju špecifickú expertízu do tejto oblasti.

Kľúčová schopnosť, ktorú potrebuješ získať, je komunikácia a spolupráca v interdisciplinárnom tíme, v ktorom každý premýšľa iným spôsobom.

Naučíš sa klásť správne otázky a využívať svoju kreativitu k riešeniu najrôznejších výziev.  

 

Ako bude vyzerať práca

v tíme a na projekte?

Po absolvovaní teoretickej časti sa pustíš do práce na vlastnom projekte. Behom niekoľkých mesiacov vytvoríš s ostatnými tím.

Spolu nájdete riešenie zadaného problému, vytvoríte myšlienkový produkt, biznis plán a otestujete ho vo virtuálnej podobe priamo na trhu.

122002990_802716487220549_11814682088002

Témy so skutočným dopadom 

Získaš reálne zadanie, aby si prišiel/prišla s tvojim originálnym biotech nápadom. Spolu s tímom budeš pracovať na vlastnom projekte počas štyroch intenzívnych mesiacov. Celým procesom ťa budú sprevádzať skúsení mentori.

Vypracovaný projekt spoločne odprezentujete odborníkom a firmám. Získaš konštruktívnu spätnú väzbu na využiteľnosť nápadu. Budeš pracovať na zadanej téme v jednom z dvoch labov. Víťazný tím z oboch labov, získa BioInnovation Award by Dedoles.

štvorec modrý (1).png

Výsledky projektovej

fázy ročníka 2020

Výzva Enviro Lab: Tepelné ostrovy v mestách

rastlina zelená (3).png

Enviro Lab

zelený tmavý.png

Životné prostredie, práva zvierat, zelená energia

zelený tmavý.png

Nové materiály, biofabrikácia, bioutilizácia

miska modrá (2).png

MedTech Lab

štvorec modrý (1).png

Zdravie, liečivá, kozmetický priemysel

štvorec modrý (1).png

Zdravá výživa, diagnostika a prevencia

BioInnovation Award by Dedoles

Spoločnosť Dedoles odmení víťazný tím z oboch Labov prestížnou cenou BioInnovation Award a finančnou podporou na rozvoj nápadov pre oba víťazné tímy až v hodnote

10 000 Eur

Dedoles logo transparent bckgrnd.png

25+ 

ODBORNÝCH

PREDNÁŠOK

15+

PROJEKTOVÝCH WORKSHOPOV

5+

TEAMBUILDING

AKTIVÍT

Berieme ohľad na tvoje časové možnosti

Program beží vo večerných hodinách formou online prednášok, workshopov a tímovej spolupráce. 

Stretávame sa
2-3 do týždňa vo večerných hodinách po 18:00. Niekedy je týždeň oživený spoločnou víkendovou aktivitou, alebo teambuildingom. 

Prečo sa oplatí prihlásiť?

Dnešný svet potrebuje kreatívnych, kompetentných ľudí, ktorí sa neboja výziev 21. storočia. U nás dostaneš možnosť svetu ukázať, že si jedným z nich.

Praktickú skúsenosť 

pre svoju kariéru

Skvelú komunitu

Témy so skutočným dopadom

Projekt do portfólia

Odvahu a kompetenciu

Network kontaktov

Partneri

envipak export.png

Patróni Enviro Labu

Dedoles logo transparent bckgrnd.png
3Q6d0cWB (1).jpg

Patrón MedTechLabu

Dedoles logo transparent bckgrnd.png

Partneri

CB-IM-Logo-RGB-04_edited.png
pixel%20(1)_edited.png
logo eset.png

Obsahoví partneri

rect915.png
web_logo1.png
Bosenburg_logo.png
269-timan-s-r-o-lg_edited.png
Copy of Copy of 190318_sparring_logo (2)
trama_black (2).png
cognexa_logo.png
94706673_676297633147087_524035286701283
100705406_2950992801616733_5701996078203
KInIT_Logo_RGB.png
bitmapamerineo.png
unnamed.png
CIVITTA Png.png

Networking partneri

nexteria-new.png
ppba-01.png
Quark-logo-RED-official.png
whysum.png