Máš odvahu stať sa priekopníkom v Biotech komunite na Slovensku?

Vyberáme šikovných ľudí s nadšením a motiváciou

z oblasti vedy, marketingu, dizajnu a IT. Stráv semester

s Lifbee a zisti, ako sa rodia biotechnologické projekty.

 

Zabezpečujeme kvalitné vzdelávanie v oblasti biotechnológií, marketingu, dizajnu a projektového riadenia. Zažiješ praktické využitie nadobudnutých poznatkov pri unikátnej skúsenosti tvorby vlastného produktu. 

 

Program umožňuje interdisciplinárnu spoluprácu študentov a čerstvých absolventov zo všetkých univerzít.

Trvanie programu:

jún 2021 - január 2022

net-gifmaker-unscreen.gif

Výberový proces 

pre ročník 2021 je otvorený

Ponúkame špičkový program 

plný svetových

skúseností

Dnešný svet čelí množstvu výziev,

na ktoré má odpoveď práve biológia.

Skúsení lektori ťa na ne pripravia.

Do programu vyberieme 30-40 ľudí

a vytvoríme 6 - 8 tímov.

Dozvieš sa kvalitné informácie a aplikuješ ich v praxi

Pripravili sme mix dôležitých tém z oblasti biotechnológií, regulácií, vývoja produktu, marketingu a tímovej spolupráce, z ktorých poznatky využiješ pri tvorbe produktu

Fungujeme na princípe interaktívnej spolupráce. Program z väčšej časti beží online, vieš sa pohodlne pripojiť odkiaľkoľvek.

 

Vďaka dnešným online komunikačným nástrojom sme pripravení na všetko. Vieme ti sprostredkovať kvalitných prednášajúcich z celého sveta, ktorí ti odovzdajú svoje skúsenosti. Venuj 2 večery týždenne sebarozvoju pre tvoju budúcnosť.

Kto sa môže zapojiť?

Program je určený pre študentov, čerstvých absolventov a PhD. kandidátov

Vedci a medici

Študenti, čerství absolventi a PhD. študenti biologických odborov, chémie, farmácie, medicíny, fyziky,  ekologických a environmentálnych vied

Rozbiehači a marketingoví mágovia

Študenti a čerství absolventi ekonomických odborov, marketingu, manažmentu a podnikania

Produktoví dizajnéri

Študenti a čerství absolventi architektúry, dizajnu a materiálovej vedy

Informatici a bioinformatici

Študenti a čerství absolventi elektrotechniky, informatiky a matematiky

Lektori a Mentori

 

Liliana Berezkinová

Spoluzakladateľka Pipette and Chart,

podnikateľka v oblasti rozvíjajúcich sa technológií a transferu technológií

Peter Dendis

Inovátor a sériový podnikateľ v oblasti digitálnych technológií

Martina Lutterová

Odborníčka na life sciences s viac ako 16 ročnými skúsenosťami vo vývoji liečiv

Napísali o nás

Pravda_news_logo.png
forbes-logo-5738D068E7-seeklogo.com.png
329cctyzdenciernacmyk.jpg
Quark-logo-RED-official.png

Ako vyzerá výberový proces?

Výberový proces sa skladá z dvoch výberových kôl. Prvým krokom je podanie prihlášky. Následne vieš postúpiť do druhého kola, ktoré pozostáva z osobného pohovoru. Nečakaj príliš dlho a prihlás sa čím skôr, vieme podporiť len obmedzený počet študentov.

Vyplnenie prihlášky Ti zaberie max. 15 minút

V druhom kole Ťa budeme kontaktovať ohľadom osobného pohovoru emailom a dohodneme si čas, ktorý Ti vyhovuje

 

Ty zaplatíš 89€ mesačne

/ 712€ za celý program

a zvyšných 65% celkovej sumy pokryje naše občianske združenie

Získaš tak program v trhovej hodnote viac ako 2000€!

Môžem si dovoliť štúdium v Lifbee?

Jednoznačne, áno! :) Vďaka podpore nášho občianského združenia, partnerov a podporovateľov Lifbee Ťa školné vyjde iba na 35% celkovej ceny vzdelávacieho programu v hodnote viac ako 2000€.

Sme zástancami toho, že investície do kvalitného štúdia a nových vedomostí sú tie najvýnosnejšie.

Počas programu sa stretneš s témami:

Objav nové vedomosti a rozšír si obzor v témach, ktoré už poznáš. Zameriaš sa len na to, čo je pre teba špecificky relevantné.

Cieľom je, aby každý člen multidisciplinárneho tímu získal vhľad do práce ostatných profesií, tak aby vedel spolupracovať a zúčastňovať sa dôležitých rozhodnutí.

1.

Úvod do programu a globálne výzvy

Úvod do programu predstavuje prierez témami, ktorým sa budeme venovať. Ukážeme ti pozitívne príklady osobností, ktoré aktívne riešia aktuálne problémy dnešnej doby prostredníctvom biotechnológií. 

2.

Všeobecný prehľad o biotechnológiách

V rámci všeobecného prehľadu sa budeme venovať modelovým organizmom, metódam, základom syntetickej biológie a úžitkovým vlastnostiam organizmov. 

3.

Marketingový mix pri tvorbe produktu

Naučíš sa pozerať na svoj projekt analyticky pomocou nástrojov marketingového mixu - produkt, cena, distribúcia a komunikácia. , Dozvieš sa o nástrojoch segmentácie a prieskumu trhu, ktoré ti umožnia robiť strategické rozhodnutia.

4.

Špecifiká biotechnologického priemyslu

Ľudia z biznisu ti ukážu širokú paletu využitia biotechnológií v priemysle. Akým problémom najčastejšie čelia biotech spoločnosti a start upy. Priebeh klinických štúdií, regulácie a nebude chýbať ani úvod do bioentrepreneurship.

5.

Vývoj produktu a tvorba biznis plánu

Prejdeš si špecifikami procesu vývoja produktu so špeciálnym zameraním na tvorbu prototypu a Lean start up. Naučíš sa, ako začať "from the bottom", vytvárať kalkulácie, rozhodovať sa o prvkoch biznis modelu a používať dizajn thinking.

6.

Sebapoznanie a tímová spolupráca

V rámci programu a jednotlivých kurzov sa naučíš získavať spätnú väzbu. Budeš sa venovať stanoveniu cieľov rastu, komunikácii v tíme, riešeniu konfliktov a hodnoteniu vlastných skills.

7.

Tímová spolupráca na vývoji vlastného produktu

Zažiješ pravý brainstorming za podpory mentorov. Budeš rozdelený do tímu, kde sa budete môcť navzájom dopĺňať pri hľadaní riešenia na zadanú tému. Spoločne vytvoríte biznis model a market potencial.

8.

Prezentačné schopnosti, prijímanie feedbacku a kritické myslenie

Na konci programu spoločne s tímom odprezentuješ pripravený prototyp resp. riešenie na zadaný problém. Prezentácia bude prebiehať pred porotou odborníkov z industry. Získaš spätnú väzbu a rozhodneš sa, či s projektom budete pokračovať ďalej.

Spravíme z teba inovátora

Pripravíme ťa na prácu v inovačnom tíme v oblasti biotechnológií

Cieľom je, aby si získal všeobecný prehľad o inovačnom procese a biotechnológiách, ktorý ti umožní zacieliť svoju špecifickú expertízu do tejto oblasti.

Kľúčová schopnosť, ktorú potrebuješ získať, je komunikácia a spolupráca v interdisciplinárnom tíme, v ktorom každý premýšľa iným spôsobom.

Vycvičíme ťa v tom, aby si vedel klásť správne otázky a využiť svoju kreativitu k riešeniu najrôznejších výziev.  

 

Projektová časť

Po absolvovaní teoretickej časti sa pustíš do práce na vlastnom projekte. Behom niekoľkých mesiacov vytvoríš s ostatnými tím.

Spolu nájdete riešenie zadaného problému, vytvoríte myšlienkový produkt, biznis plán a otestujete ho vo virtuálnej podobe priamo na trhu.

Témy so skutočným dopadom 

Získaš reálne zadanie, aby si prišiel s tvojim originálnym biotech nápadom

Spolu s tímom budeš pracovať na vlastnom projekte počas niekoľkých intenzívnych mesiacov. Celým procesom ťa budú sprevádzať skúsení mentori. Vypracovaný projekt odprezentuješ odborníkom a firmám. Získaš konštruktívnu spätnú väzbu na využiteľnosť nápadu od odborníkov z rôznych oblastí. Budeš sa venovať jednej z týchto tém:

Výsledky projektovej fázy ročníka 2020

Výzva Enviro Lab: Tepelné ostrovy v mestách

Enviro Lab

Životné prostredie, práva zvierat, zelená energia

Nové materiály, biofabrikácia, bioutilizácia

Medtech Lab

Zdravie, liečivá, kozmetický priemysel

Zdravá výživa, diagnostika a prevencia

25+ 

ODBORNÝCH

PREDNÁŠOK

15+

PROJEKTOVÝCH WORKSHOPOV

5+

TEAMBUILDING

AKTIVÍT

Časová náročnosť prispôsobená študentom aj pracujúcim

Program beží vo večerných hodinách formou online prednášok, workshopov a tímovej spolupráce

Stretávame sa 2-3 do týždňa vo večerných hodinách po 18:00. Niekedy je týždeň oživený spoločnou víkendovou aktivitou, alebo teambuildingom. 

V prípade teórie sa zúčastňuješ len pre teba relevantných častí a tímovú spoluprácu si vieš dohodnúť podľa tvojich časových možností.

Čo získaš?

Dnešný svet potrebuje kreatívnych, kompetentných ľudí, ktorí sa neboja výziev 21. storočia. U nás dostaneš možnosť svetu ukázať, že si jeden z nich.

Praktickú skúsenosť 

pre svoju kariéru

Skvelú komunitu

Témy so skutočným dopadom

Projekt do portfólia

Odvahu a kompetenciu

Network kontaktov

Partneri

Patrón EnviroLab

envipak.png

Patrón MedTechLab

3Q6d0cWB (1).jpg

Partneri

CB-IM-Logo-RGB-04_edited.png
pixel%20(1)_edited.png
logo eset.png

Obsahoví partneri

rect915.png
0_edited.png
94706673_676297633147087_524035286701283
100705406_2950992801616733_5701996078203
Copy of Copy of 190318_sparring_logo (2)
trama_black (2).png

Networkingoví partneri

ppba-01.png
Quark-logo-RED-official.png
whysum.png

Kontakt

Tel.: +421903121349

Mail: simona@lifbee.com

BioHive o.z.

Račianska 43,

831 02 Bratislava

IČO: 529 393 83

Staň sa partnerom programu, alebo lektorom.

Neváhaj a napíš nám!

© 2020 BioHive o.z.