top of page

i&i Prague: Centrum, ktoré spája vedecký výskum a podnikateľský svet

Bioinovačná sféra sa rozrastá nielen na západe, ale aj v našich končinách. Približne 380 kilometrov od bratislavského Lifbee Space vzniklo v hlavnom meste Českej republiky bio-inovačné centrum i&i Prague. Udialo sa tak v roku 2017 na Ústave organickej chémie a biochémie AV ČR.


i&i Prague sa zameriava na transformáciu nových technológií do praxe. Spoločnosť sa venuje predovšetkým inováciám v oblasti vývoja liečiv, diagnostiky a lekárskych prostriedkov pochádzajúcich z akademických inštitúcií. Podporuje vytváranie spin-off spoločností a predaj licencií. Okrem toho pomáha pri komercializácii inovatívnych technológií mnohým výskumným inštitúciám a univerzitám v ČR i zahraničí.

S Lifbee vytvárajú priestor pre vynaliezavosť

Centrum sa angažuje aj do rozvoja života mladých inovátorov, najmä vďaka vzájomnej spolupráci s Lifbee Academy, ktorej je jedným z patrónov Medtech Labu. Počas nášho tohtoročného fungovania sme mali možnosť odprezentovať účastníkom programu hodnotné prednášky vedené odborníkmi z i&i Prague, napríklad, keď samotný výkonný riaditeľ Jiří Moos rozprával o svojich podnikateľských začiatkoch, motiváciách a prinášaní unikátnych riešení. Poskytovaním kvalitnej expertízy prispieva toto pražské bio-inovačné centrum k rozširovaniu poznatkov a obohacovaniu našej komunity, ktoré môže dopomôcť k vytváraniu oporných pilierov pre nové projekty.


Členovia tímu i&i Prague. Zdroj: Martin Kovalčík/i&i Prague

i&i Prague je miestom, kde sa stretáva vedecký výskum a podnikateľský svet. Je akcelerátorom nových nápadov a inovácií, ktoré môžu mať veľký vplyv na naše zdravie a kvalitu života.


i&i Prague zohráva dôležitú úlohu v celom procese inovácií, a to od zahájenia projektu až po jeho úspešné ukončenie. Zaoberá sa zladením technológií s reálnymi potrebami trhu, zabezpečením duševného vlastníctva, koordináciou vývoja produktu a podporou vzniku nových startupov a investícií. Dáva svoj záväzok k postupnému dosiahnutiu udržateľného úspechu.


i&i Biotech Fond - spôsob investovania do budúcnosti


K ďalšiemu veľkému miľníku pražského bio-inovačného centra prispelo založenie i&i Biotech Fond (i&i Bio), ktorý vznikol v spolupráci s Európskym investičným fondom.


Ide o venture kapitálový fond investujúci do európskych biotechnologických spoločností, ktoré sa nachádzajú v early-stage fáze svojho rastu. Týmto spôsobom otvára nové možnosti pre výskumníkov k realizácii ich nápadov.


Iva Machová, projektová manažérka i&i Prague bola zapojená ako odborníčka v rámci diskusie Trendy v Healthcare organizovanej pre účastníkov Lifbee Academy. Zdroj: Archív Lifbee Academy

Vývoj komplexného ekosystému Prague.bio


Nasledujúce mesiace budú venované založeniu biotechnologického klasteru s názvom Prague.bio. Ide o platformu združujúcu všetkých dôležitých hráčov, ktorí sa venujú vývoju liekov, diagnostiky a iných medicínskych technológií. Konkrétne ide o univerzity a výskumné ústavy, ktoré reprezentujú miesta vzniku nových nápadov a zároveň vzdelávacie inštitúcie, ktoré vychovávajú budúcich vedeckých pracovníkov. Ďalej sú to inkubátory a kancelárie transferu technológií, ktoré tvoria dôležitých spojovníkov medzi vedou a biznisom. Nasledujú spin-offy a start-upy, teda malé firmy, ktoré stoja na začiatku komerčného rozvoja nových technológií. A v neposlednom rade ide o potencionálnych investorov, ktorí sú ochotní finančne podporiť rozvoj projektov, a veľké priemyselné firmy, ktoré dokážu vďaka svojim kapacitám zaistiť veľkovýrobu a distribúciu finálnych výrobkov. Diagnostický startup Sophomer prepája imunochémiu a polymérnu chémiu


Najnovším prírastkom v portfóliu i&i Prague je startup Sophomer, s.r.o., ktorý sa zaoberá vývojom a výrobou syntetických polymérov pre výrobcov In Vitro diagnostiky. Ich prvý produkt (polymér SophoMer F10) nahrádza pri imunologickom testovaní široko používaný bovinný sérový albumín (BSA), ktorý pri testoch blokuje nechcené signály, čo pomáha spresňovať vykonávané merania.


Na výrobu BSA je potrebné hovädzie sérum, no v porovnaní s ním je SophoMer F10 úplne syntetický. Vďaka tomu odstraňuje problém s výskytom patogénov a s ním spojenou nutnosťou udelenia veterinárnych certifikátov. Zároveň umožňuje vyrábať jednotlivé šarže v štandardizovanej kvalite, čo je v súčasnej dobe veľmi náročné. SophoMer F10 je oproti BSA minimálne päťkrát účinnejší.

Fyzikálno-chemická charakterizácia umožňuje validáciu vzniknutého polyméru - Sophomeru. Zdroj: Martin Kovalčík/i&i Prague

Zdroj: Archív i&i Prague

Comments


bottom of page