top of page

Účastníci z Lifbee pracovali na analýze spracovania odpadu z alternatív plastov

Ako naložiť s alternatívami plastových výrobkov po ich použití v gastronomickom sektore?


Podľa zistení vedeckej štúdie z University of Cádiz sú obaly na donáškové jedlo štvrtým najväčším typom plastového odpadu v oceánoch. Odpadu, ktorý navyše v posledných rokoch stúpa. Odpoveďou Európskej únie na tento problém je nová legislatíva platiaca od júla 2021, ktorá zakazuje členským štátom uvádzať na trh jednorazové plastové výrobky ako taniere, príbory, slamky, či poháre.


Novela výrazne ovplyvnila výrobcov týchto jednorazových produktov, a tým pádom aj gastronomický sektor. Na trh začali postupne prichádzať alternatívy plastových výrobkov, ktoré sa prezentujú ako environmentálnejšie prijateľnejšia možnosť v porovnaní s tradičnými ropnými plastami. Dobre známymi alternatívami sú napríklad papierové nádoby, drevený príbor, taniere vyrobené z jedlého materiálu, alebo sáčky z cukrovej trstiny, ktoré sú na nerozoznanie od tradičných plastových sáčkov.


Inovatívne riešenia už teda existujú na trhu. Problémom však je, že používateľ nevie ako nakladať s nimi po použití, keď sa stanú odpadom.Účastníci Letnej výzvy a mentoring od ENVI-PAK


Štyria účastníci Lifbee Academy, biotechnologička a mikrobiologička Eliška Ulmanová, medička Sára Fellnerová, molekulárny biológ Matej Zámečník a biznis analytik Jakub Malachovský sa zahĺbili do tématiky prieskumu trhu alternatív k jednorazovým plastovým obalovým materiálom používaným v gastronomickom sektore a predstavili nám aké výhody a nevýhody prináša použitie rôznych materiálov pri výrobe alternatív plastov a ako s nimi naložiť.


Pripravili pre vás komplexný 19 stranový dokument, ktorý obsahuje prieskum existujúcich alternatív, prieskum medzi gastronomickými prevádzkami, návrh semafora ako nástroja, ktorý môže pomôcť prevádzkam zorientovať sa pri výbere vhodnej alternatívy plastu, alebo aj zoznam prezentujúci niektoré alternatívy plastov pre gastronomický priemysel. Či už ste spotrebiteľ, alebo gastronomická prevádzka, tak pre vás prieskum môže byť príjemným úvodom do problematiky, ktorá je relevantná pre každého z nás. Prieskum trhu bol uskutočnený v spolupráci s organizáciou zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK.


Tu nájdete celý open-source prieskum v stiahnuteľnej podobe:

Lifbee_Prieskum trhu alternatív plastov - Pohostinstvo a verejné podujatia
.pdf
Download PDF • 1.29MB


My sme pre vás z prieskumu vybrali tieto highlights:


Čo sú bioplasty?


Bioplasty sú polymérne materiály vyrobené z prírodných zdrojov. Na výrobu bioplastov sa môžu používať obnoviteľné suroviny ako kukurica, obilie, či cukrová trstina, ale aj mikroorganizmy. Bioplasty sú šetrnejšie k životnému prostrediu, pretože môžu byť biologicky odbúrateľné (biodegradovateľné), a tým pádom ak skončia ako odpad v prírode, v porovnaní s ropným plastom sa rozložia rýchlo a neznečisťujú prírodu príliš dlho. Výroba a používanie bioplastov má navyše potenciál znížiť emisie CO2 až o 70% a využívať o 65% menej energie než tradičné ropné plasty.


Biobased materiály - Cukrová trstina nadovšetko


Naši účastníci vo svojom prieskume zistili, že v súčasnosti sa ako náhrady k tradičný plastom používajú v gastronomickom priemysle hlavne typy produktov vyrobené z biobased materiálov: produkty na báze celulózy (ako papier a drevo), produkty z cukrovej trstiny (vyrobené tepelným stlačením biomasovej hmoty do požadovaného tvaru) a ako ďalšia kategória sú potom bioplasty. Každé z týchto materiálov predstavuje mix výhod a nevýhod:


Papier je napríklad jednoduchšie recyklovateľný a vykazuje nižšiu uhlíkovú stopu pri spracovaní. Na druhej strane, papierové nádoby nie sú dostatočne pevné, aby udržali vyššiu váhu jedla a ľahko navlhnú.


Drevo je pevné, biologicky nezávadné a biodegradovateľné, avšak jeho nevýhodou je chuť, tvar, ale aj neoptimálne využívanie prírodného zdroja a možnosť len jednorazového použitia.


Cukrová trstina sa ukazuje ako najvhodnejším materiálom pre obaly, pretože je pevnejšia než papier, šetrnejšia k životnému prostrediu, výrobky z nej sú biodegradovateľné, chuťovo neutrálne a zdravotne nezávadné, a dnes už aj certifikované na použitie v potravinárskom sektore. Jedinú nevýhodu, ktorú účastníci našli, bol fakt, že pravidlá pre triedenie a recykláciu obalov z cukrovej trstiny nie sú jasné. Často sa potom stáva, že sú triedené spolu s klasickým plastovým odpadom, čím ho kontaminujú.


Rovnako ako cukrová trstina, aj bioplasty sú odolné, tvarovateľné, ich výroba je dlhodobo udržateľná a má menšiu uhlíkovú stopu než výroba ropných plastov. Nevýhodou je však podpora rastu monokultúr a absencia efektívneho systému na ich separáciu po použití.Cukrová trstina. Zdroj: Image by Bishnu Sarangi from Pixabay


Pozor na vyhadzovanie obalov do zmesového odpadu!


Ak skončia papierové a drevené obaly, či bioplasty na skládke, môže ich degradácia prispievať k tvorbe skleníkového efektu. Bez prístupu vzduchu totižto u nich dochádza k anaeróbnemu rozkladu a produkcii metánu! Aj preto je dôležité mať nastavené funkčné systémy na triedenie odpadu.Zmätok pri správnom označovaní spracovania alternatívnych obalových materiálov


Faktom je, že alternatívy obalových výrobkov sú často vyrábané kombináciou rôznych materiálov a na degradáciu môžu vyžadovať kontrolované podmienky. Preto nie všetky bioplasty môžeme hodiť do domáceho kompostéra. Niektoré bioplasty sa recyklujú a iné zasa priemyselne kompostujú. Pozor, nie je to to isté. Správne označovanie spracovania je teda u výrobcov výzvou. A najjednoduchším spôsobom spracovania takéhoto odpadu by pravdepodobne bolo ho len doma vyhodiť do kompostéra. To však v prípade väčšiny bioplastov a biobased materiálov nemusí byť správne vytriedenie odpadu.


Účastníci našli spoločnosti, ktoré vyrábajú materiály certifikované ako kompostovateľné v domácich či pôdnych podmienkach a vhodné pre použitie na účely donášky v gastronomickom sektore. Tieto „unicorn“ materiály sú čisto rastlinného pôvodu a sú dostupné v EÚ.


Unicorn materiály používajú tieto firmy vo svojich výrobkoch pre donáškové účely:

  • Notpla – britský startup, ktorý vyrába boxy vhodné na vlhké aj teplé jedlá z recyklovaného prírodného papiera s obalom z morských rias

  • Evoware – indonézsky startup, ktorý vyrába jedlý baliaci materiál na burgre z morských rias, boxy na jedlo z palmových listov a jedlé slamky z ryže

  • Arecagoodplates – fínsky startup, ktorý vyrába taniere a plytké misky z odumretých palmových listov

  • Refork – český startup, ktorý vyrába príbory a slamky kombináciou drevených pilín, biopolymérmi a minerálmi

Prieskum v prevádzkach a semafor


Účastníkom sa podarilo urobiť aj malý prieskum v gastronomických prevádzkach v Bratislave a zistili, že najpoužívanejšími alternatívami plastov sú papier a drevo. Potvrdili si domnienku, že nie každý podnik vie rozlišovať medzi biodegradovateľnými a kompostovateľnými produktami v priemyselných či domácich podmienkach a postrehli, že hlavnou motiváciou separovať obaly je zodpovednosť používateľa.

semafor pre reštaurácie a kaviarne

Naši účastníci vytvorili aj semafor pre reštaurácie a kaviarne, kde poskytujú ucelený prehľad možných alternatív k jednorazovým plastom.


Celý prieskum trhu alternatív plastov, návrh na ich spracovanie a zoznam existujúcich dodávateľov a cenových ponúk, spolu s detailným vysvetlením semafora si môžete stiahnuť na linku vyššie


Ďakujeme za podporu partnerskej spoločnosti ENVI-PAK, ktorá pripravila v spolupráci s Lifbee Academy zadanie pre účastníkov a zabezpečila odborný mentoring, ktorý autorom pomohol v procese tvorby prieskumu.
Ak sa chcete zapojiť ako inovátor, alebo naopak podporiť mladú generáciu vedcov a inovátorov, tak neváhajte nám napísať a pozrite si našu stránku: https://www.lifbee.com/.


1 Morales-Caselles, C., Viejo, J., Martí, E. et al. An inshore–offshore sorting system revealed from global classification of ocean litter. Nat Sustain 4, 484–493 (2021).

2 https://www.precedenceresearch.com/bioplastics-market


Comments


bottom of page