top of page

Lifbee Letná Výzva: Vlákna na báze biopolymérov


PRIESKUM TRHU DNES DOSTUPNÝCH VÝROB VLÁKEN NA BÁZE BIOPOLYMÉROV - PLASTOV Z OBNOVITEĽNÝCH SUROVÍN


 

V Lifbee Academy sme sa počas leta 2021 pustili do hľadania riešení pre udržateľnosť textilného priemyslu. Naši študenti mali možnosť pracovať s priemyselným partnerom - slovenskou spoločnosťou Dedoles, ktorá je významným reprezentantom v textilnom priemysle na Slovensku, Česku a v zahraničí.


Tím, ktorý pracoval na prieskume trhu dnes dostupných výrob vlákien na báze biopolymérov

Prinášame vám sériu odborných článkov, ktoré prezentujú výsledky prieskumu trhu vyhotovené našimi študentmi za prítomnosti odborných mentorov.

Každý z vypracovaných dokumentov slúži ako inšpirácia pre malé, stredné a veľké spoločnosti v textilnom priemysle, ktoré majú záujem inovovať svoje portfólio materiálov smerom k udržateľnosti.


Prieskumu trhu dnes dostupných výrob vlákien na báze biopolymérov sa venoval tím zložený z environmentálneho analytika Mária Krajčiho, doktorandky Chemickej fakulty STU Lívie Janotkovej, podnikateľa a marketingového špecialistu Milana Novotného a ekologičky Simony Masarykovej.


Dnešná svetová spotreba polyesteru prevyšuje nad spotrebou ostatných druhov vlákien využívaných textilným priemyslom. Väčšina tohto materiálu je vyrobená z neobnoviteľných zdrojov. Biopolyméry, ako plasty z obnoviteľných zdrojov ponúkajú udržateľnejšiu a cirkulárnu alternatívu pre textilný priemysel. Nakoľko v prípade biopolymérov ide zatiaľ o veľmi mladý trh, tak pre výrobcov textilných výrobkov môže byť veľmi ťažké nájsť zmysluplné riešenia a orientovať sa v súčasnej ponuke výrobcov biopolymérov pre textilný priemysel.


Z tohto dôvodu tím vytvoril prehľadnú tabuľku prezentujúcu dodávateľov biopolymérov, ktorá prezentuje dôležité parametre, ako sú: vstupné suroviny, materiál, technické vlastnosti materiálu, udelené certifikáty, biodegradovateľnosť a krajinu výroby.

Tabuľka rozdeľuje dodávateľov do troch kategórií: navrhovaní partneri, potenciálni partneri a česko-slovenské inovácie.

  • Navrhovaní partneri predstavujú firmy, ktoré uvádzajú detailné parametre o svojom produkte, produkt je uvedený na trhu, prípadne bol daný produkt použitý v módnych kolekciách iných značiek.

  • Potenciálni partneri sú firmy, ktoré neuvádzajú detailné informácie o svojom produkte a nemusí byť ešte uvedený na trhu, prípadne tieto firmy hľadajú partnerov k ďalšiemu rozvoju produktu.

  • Kategória česko-slovenské inovácie označuje firmy alebo ústavy, ktoré sídlia na území Slovenskej alebo Českej republiky a ktoré pracujú na využiteľných inováciách v danom obore.


Napríklad prvý z navrhovaných partnerov je spoločnosť Mango Materials, ktorá ponúka materiál PHA vyrobený z metánu prostredníctvom baktérií. Rieši tým dva problémy naraz - problém s plastovým odpadom a klimatickú zmenu, nakoľko metán je skleníkový plyn. Metán môže byť získaný napríklad z čističiek odpadových vôd, na skládkach odpadov, alebo z iných zariadení, kde vzniká metán ako odpadový plyn. Materiál má veľmi podobné vlastnosti ako polyester, dajú sa z neho vyrábať textilné vlákna a je zároveň kompletne kompostovateľný a biodegradovateľný.


Tabuľka ponúka dokopy 15 potenciálnych partnerov pre výrobcov textilných výrobkov. Neváhajte si ju pozrieť, do hĺbky preštudovať a využiť získané vedomosti. Tabuľku môžete tiež šíriť, je uverejnená pod licenciou Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.


>> TABUĽKA<<

“PRIESKUM TRHU DNES DOSTUPNÝCH VÝROB VLÁKEN NA BÁZE BIOPOLYMÉROV - PLASTOV Z OBNOVITEĽNÝCH SUROVÍN”


Ostaňte nás sledovať, tiež pripravujeme:

  • Lifbee Letná Výzva: Vlákna na báze celulózy z netradičných zdrojov

  • Lifbee Letná Výzva: Prieskum alternatív elastánu a polyamidu pre účely textilného priemyslu

  • Lifbee Letná Výzva: Prieskum trhu alternatív PVC pre účely výroby letných šlapiek

Comments


bottom of page