top of page

Na Slovensku sa deje niečo výnimočné: rozhovor s Tomášom Hasalom

🚀 Veľká novinka! 🌟 


🎉 S radosťou oznamujeme, že sme s Lifbee boli vybraní za projekt s veľkým potenciálom dopadu a to naším novým partnerom Eduvalue! 🌍✨


Tomáš Hasala je odborník na budovanie systémov neformálneho vzdelávania. Bol výkonným riaditeľom organizácie zameranej na výchovu budúcich lídrov - Nexteria a v súčasnosti je CEO Eduvalue, organizácie, ktorá  prináša inovatívnym vzdelávacím projektom nielen financie, ale aj expertízu z oblasti budovania stabilných a udržateľných organizácií. Ďakujeme Tomášovi za podporu a spoluprácu.


Tomáš Hasala - CEO Eduvalue

S Tomášom Hasalom sme mali možnosť spraviť rozhovor, ktorý vám prinášame nižšie.


Ahoj Tomáš, ďakujeme, že si si našiel čas. Radi by sme sa ťa opýtali na 3 otázky, ktoré súvisia s našou spoluprácou a aj budúcnosťou vzdelávania na Slovensku. Aké hlavné kritériá používate v Eduvalue pri výbere vzdelávacích projektov s vysokým potenciálom dopadu? Môžeš nám povedať viac o tom, čo presne hľadáte v projektoch, ktoré podporujete?


Náš "focus" je na inovácie vo vzdelávaní - nie sme uzavretí ani verejnému ani privátnemu sektoru, ale edu inovácie tradične prichádzajú z neziskového sektora, takže tam celkom prirodzene smeruje väčšina našej podpory. Ale moja veľká téma je prepájanie sektorov, takže neziskové projekty vedieme v rámci snahy o budovanie dlhodobo udržateľných organizácií k “biznisovým” prístupom, ako je diverzifikácia zdrojov financovania, kvalitne nastavené procesy, orientácia na spoluprácu, efektívny marketing, recruitovanie top talentov… V Nexterii sme mali filozofiu, že budujeme nie neziskovku, ale organizáciu porovnateľnú s tými najlepšími firmami, a s hrdosťou hovorím, že sa nám to darilo, mojimi kolegami boli ľudia, ktorých nám závideli naše špičkové partnerské firmy.


Takže k tvojej otázke - podporujeme projekty, ktoré majú ambíciu pozerať sa na svoje fungovanie práve takto.


Popri tom je pre nás dôležitý celoslovenský impact - nepotrebujeme sa hrať na bratislavskom piesočku. A samozrejme, presne ako vo svete startupov, pozeráme sa na lídrov, na tím, ktorý má tieto ambiciózne plány realizovať. A samozrejme dôležité je aj etické hľadisko.


Je podľa teba možné, že práve takéto iniciatívy môžu položiť základ funkčnému vzdelávaciemu systému a to aj napriek nepriazni zo strany štátu, alebo bude nevyhnutné aby sa uskutočnili aj dôležité rozhodnutia zhora?


Myslím si, že potrebné je oboje. My sa snažíme pomáhať tam, kde máme dosah - čiže zdola budovať sieť, ktorá dopĺňa, a dnes častokrát aj zachraňuje, poslabšie fungujúci štátny systém. Málokto si uvedomuje, že na Slovensku sa v tomto smere deje niečo unikátne - len ja evidujem okolo 150 zaujímavých vzdelávacích projektov, čo znamená, že ich je minimálne raz toľko. V týchto projektoch je sústredený pozoruhodný talent, ktorý paradoxne viac oceňujú naši zahraniční partneri - v ich krajinách niečo také v takomto rozsahu a kvalite neexistuje.


Zároveň tým budujeme potenciál pre veľkú reformu. Jednak príkladmi inovácií, ktoré majú dlhodobý impact a máme k nim aj dáta, jednak vyvíjaním tlaku na zmenu, a čo je veľmi dôležité, aj budovaním personálnych a líderských kapacít - keď raz na Slovensku vznikne spoločenská objednávka na zásadnú reformu vzdelávacieho systému, v neziskovom neformálnom systéme budú tisíce pripravených profesionálov, ktorí budú túto reformu schopní realizovať.


Aké konkrétne projekty ste doteraz do Eduvalue vybrali a prečo? Kde ty osobne vidíš ich potenciálny dopad?


Uvediem iba niekoľko príkladov. Jedným z mojich obľúbených projektov je Lýceum C.S.Lewisa - stredná odborná škola zameraná na digi zručnosti a podnikavosť (entrepreneurship). Tento typ vzdelávania na Slovensku zásadne chýba, pritom stredná škola podnecujúca podnikavosť by mala byť v každom okresnom meste. Vzniká tu niečo nové, a s veľkým obdivom hovorím, že kolegovia v Lýceu robia so svojimi prvákmi a druhákmi prácu, na akú som bol zvyknutí vo výnimočnom prostredí vysokoškolákov z Nexterie.


Komenského inštitút z dielne skvelej neziskovej organizácie Živica zas vyhľadáva a rozvíja učiteľov, potenciálnych lídrov, ktorí prinášajú zmenu do svojich škôl a regiónov. Mentória tiež pracuje s učiteľmi po celom Slovensku.


No a z okruhu absolventov Nexterie sú to Dasato Academy, skvelý ročný program pre stredoškolákov, v rámci ktorého robia napríklad projekty v praxi vo verejnom, súkromnom aj neziskovom sektore, no a samozrejme Lifbee Academy 😀


Oceňujem vaše zameranie na prienik vedy a technológií, čo sú oblasti s obrovským potenciálom, zároveň na Slovensku ťažko skúšané. Máte môj obdiv pre vašu originálnosť, odvahu, ale aj vytrvalosť. Spája nás podobný pohľad na svet, takže táto voľba bola veľmi jednoduchá - veľmi vám držíme palce👍
Ďakujeme Tomáš za rozhovor. Tešíme sa na spoluprácu a tiež, že môžeme byť súčasťou komunity pracujúcej na pozitívnej zmene. 🙏❤️😊
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page