top of page

Aký je potenciál vedľajších produktov biopalív? Vieme využiť ich potenciál v rámci cirkularity?

Autor článku: Barbara Klimek


Otázka zhodnocovania vedľajších produktov výroby je tu už dlho. Neobišla ani odvetvie biopalív a v súčasnosti si ju kladú čoraz častejšie nielen európski, ale aj svetoví lídri v tomto segmente. Odpad, ktorý vzniká pri priemyselných procesoch biotechnologickej výroby sa v súčasnosti využíva najmä na energetické účely, prípadne na výrobu krmív pre zvieratá alebo účely s nižšou hodnotou. Počas Letnej Výzvy Lifbee sme sa vďaka podpore Nadačnému fondu METRO Slovakia v Nadácia Pontis a vďaka partnerovi Envien Group pozreli s našimi účastníkmi na to, ako by sa opätovným zhodnotením týchto vedľajších produktov mohol naplno využiť ich potenciál.
Partner priamo z trhu


Lifbee Academy, hoci má v názve práve akadémiu, chcela byť od začiatku niečo viac, ako len vzdelávací program. Chceli sme prepájať vedu s praxou na reálnych zadaniach. Preto je jej súčasťou aj 4- mesačná inkubačná projektová časť. Do programu však pribudla aj Letná výzva. Na nej si naši účastníci zažijú aké to je, pracovať na prieskume trhu s lídrami v rôznych odvetviach. A na zadaniach, ktoré bežne tieto firmy riešia vo svojom podnikaní. Žiadne vymyslené cvičné úlohy, ale reálne podnikateľské, vedecké aj etické výzvy, ktoré riešia stakeholderi na trhu.


V tomto duchu sme oslovili aj spoločnosť Envien Group, ktorá patrí k významným zoskupeniam v oblasti produkcie biopalív, používaných v motorových palivách - v nafte a benzíne. Envien Group pre svoju kľúčovú výrobu biopalív zabezpečuje nákup vstupných poľnohospodárskych komodít a rastlinných olejov v objemoch, ktoré ju radia medzi kľúčových obchodných hráčov v segmente poľnohospodárstva v Strednej Európe. Medzi hlavné produkty spoločnosti Envien Group patrí bioetanol, biodiesel, olej, DDGS, repkové šroty, glycerín, lecitínové kaly, kukurica, repka olejná, hnojivá, osivá, prípravky na ochranu rastlín či komplexné logistické služby a optimalizácia dopravných procesov. Viac o našom partnerovi sa dočítate na stránke https://www.enviengroup.eu/sk/.


Výsledkom naštartovanej spolupráce s Lifbee Academy bolo zadanie pre prieskum trhu ekonomického zhodnotenia post-fermentačného kukuričného oleja ako vedľajšieho produktu biorafinérie.


Valorizácia kukuričného oleja

V rámci prieskumov trhu zameraných na potenciálnu valorizáciu kukuričného oleja sa naše účastnícke tímy spolu s mentormi zamerali na možnosť zhodnotenia látok s vysokou pridanou hodnotou, konkrétne fytosterolov, tokolov a karotenoidov. Každý z troch inovačných vedeckých tímov sa pritom zameral na inú zložku. Skúmali ekologický a ekonomický potenciál ďalšieho využitia týchto zložiek v potravinárstve, kozmetike, farmácii a aj v iných špecifických odvetviach.


Ekonomické zhodnotenie tokoferolov a tokotrienolov riešil tím v zložení biochemik Martin Forbak, medicínska výskumníčka Laura Johanesová, Lucie Křenková, softvérový inžinier Juro Oravec a biochemička Anna Zaťková.

  • Čo sú to tokoferoly a tokotrienoly ?

Azda najznámejším predstaviteľom týchto zlúčenín je vitamín E. Ten sa nachádza až v 8 izometrických formách týchto tokoferolov a tokotrienolov.


Prieskumu trhu so zameraním na karotenoidy sa venovala Simona Adamusová, výskumník a biznis analytik Matej Kurtulík a študentka biomedicíny Kristína Uličná.

  • Čo sú to karotenoidy ?

Tím sa zameriaval na karotenoidy luteín a zeaxantín. Tie patria medzi jedny zo 600 prírodne sa vyskytujúcich karotenoidov a radia sa do skupiny xantofylov. Sú to antioxidanty, ktoré sa nachádzajú vo veľkej koncentrácii v ľudskom oku. Karotenoidy plnia napr. funkciu zachytávania svetla a ochrany oka pred UV žiarením. Ľudské telo nie je schopné syntetizovať izoméry luteínu a zeaxantínu a tieto živiny musíme získavať zo zdrojov potravy.


Ekonomické zhodnotenie fytosterolov na trhu skúmal tím v zložení farmaceut Dušan Zelina, výskumníčka Adrienn Dallos, vedecko-výskumný pracovník Jakub Mihale a študentka biológie Miriam Hergovičová.
  • Čo sú to fytosteroly?

Fytosteroly, alebo rastlinné steroly, sú lipofilné zlúčeniny, ktoré sú štruktúrou podobné cholesterolu. Medzi najčastejšie obsiahnuté fytosteroly v rastlinách patria beta-fytosterol, stigmasterol a tiež fytostanoly. Za jedným z hlavných zdrojov fytosterolov môžeme považovať rastlinné oleje - teda už aj spomínaný kukuričný olej. Aj fytosteroly vieme dostať do nášho organizmu len stravou.


Mentori a expertíza

Samotní účastníci sú častokrát mladí odborníci a vďaka ich expertíze sa vieme venovať takto náročným témam. Kvalitu Letnej výzvy nám pomáhali napĺňať aj experti zo spoločnosti Envien Group Petra Ondrejíčková a Igor Pipiška.


Petra vyštudovala postgraduálne štúdium na Slovenskej technickej univerzite so zameraním na biochémiu a biotechnológie. Od roku 2016 pôsobí v spoločnosti Envien Group ako špecialista divízie strategického rozvoja pre spoločnosť ENVIRAL a. s., a v súčasnosti pôsobí ako vedúca výskumu a vývoja v rámci Centra výskumu a vývoja. Spolupracuje pri tvorbe stratégií a rozvoja v oblasti výroby energie z obnoviteľných zdrojov, koordinácii spolupráce v oblasti aplikovaného výskumu so vzdelávacími a výskumnými inštitúciami a pri realizácii výsledkov aplikovaného výskumu a ich zavádzaní do priemyselnej praxe.


Igor je manažérom Centra výskumu a vývoja, ktoré je súčasťou Divízie Rozvoja skupiny Envien Group. Pred nástupom do ENVIRAL-u a CVV pracoval ako technický a obchodný konzultant pre krajiny strednej a východnej Európy a Balkánu v oblasti cementárenských technológií. V aktuálnej pozícií je zodpovedný za konsolidáciu informácií a návrhov, ktoré sú na oddelení generované a zároveň mám na starosti efektívne riadenie úloh spadajúcich do oblasti biopalív, obnoviteľných zdrojov energie a valorizácie vedľajších produktov z výroby. Jeho hlavným záujmom je podporiť skupinu výskumných pracovníkov a transformovať projektové aktivity do reálnych obchodných a technologických aplikácií a preniesť výsledky do budúcej priemyselnej praxe.


Lessons Learned

Závery prieskumov prezentovali všetky tri tímy priamo našim mentorom a Envien Group chce aktívne pracovať s výstupmi ako s inšpiráciou. Okrem vyskúšania si prieskumu trhu v praxi a získania hodnotných insightov od stakeholderov si tímy okúsili aj právne rámce spolupráce. Nakoľko ide o interné know-how spolupráca prebiehala exkluzívne pre partnera Envien.


Naši účastníci nadobudli užitočné biznisové zručnosti aj know-how pri sledovaní parametrov ako:

  • aktuálne nasadenie na trhu a dopyt po daných vedľajších produktoch biopalív

  • technické parametre požadované trhom, technické podmienky výkupu, závislosť čistoty a ceny

  • určovanie priemyselného množstva, ktoré je pre partnerov zaujímavé


Ako bonus k biznisovým zručnostiam si tímy podľa vlastných slov odnášajú aj čosi viac.
  • “Človek si vie zistiť a naučiť sa veľké množstvo informácií o téme, ktorú doposiaľ nepoznal za veľmi krátky čas.”

  • “Už mám predstavu o časovej a cenovej náročnosť výskumu - hlavne vo farmaceutickom sektore.”

  • “Naučil som sa ako získať dôležité informácie z priamej komunikácie so stakeholdermi.”

  • “Tímová práca je silný nástroj motivácie”.


Ďakujeme za podporu Nadačnému fondu METRO Slovakia v Nadácia Pontis, spoločnosti ENVIEN GROUP a ENVI-PAK, vďaka ktorým sa Letná výzva mohla uskutočniť.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page