top of page

Jedlé obaly pre steaky či kyslíkové absorbéry. Aj to je budúcnosť potravinových obalov.

Autor článku: Barbara Klimek


Počas 2 letných týždňov sa účastnícky tím Lifbee Academy ponoril do prieskumu trhu potravinárskych spotrebných obalov. Magdaléna Ľuptovcová, Terézia Stankovská, Zuzana Hucsková a Barbora Baligová si za svoju výzvu vybrali trh mäsových výrobkov a priemyselnému partnerovi spoločnosti ENVI-PAK predstavili alternatívy obalov, ktoré by mohli v budúcnosti pomôcť riešiť otázku recyklácie celosvetovo a aj v našom regióne.

Veríme, že prieskum pomôže samotným výrobcom ako aj eko spotrebiteľom. Poďte sa s nami pozrieť, aká môže byť budúcnosť potravinových obalov aj na našom trhu.Inšpirácie z Austrálie aj Číny

Aktívne, biodegradovateľné, či jedlé obaly. Ktoré z týchto alternatív majú najväčší potenciál uplatnenia v Európe?


Aktívne obaly

Sú to obaly z materiálov obsahujúcich aktívne zložky, ktoré uvoľňujú alebo naopak absorbujú látky z alebo do balených potravín. Pre mäsový priemysel sú zaujímavé napríklad kyslíkové absorbéry, ktoré sa v súčasnosti používajú už aj v USA či Austrálii. Prieskum ponúkol konkrétne príklady firiem ako ATCO, OxySorb, Agelesss a ďalšie, kde je tento proces pri balení už etablovaný.


Jedlé obaly

Ide o technológiu obalov, ktorá je ešte vo vývoji. Na výrobu jedlých obalov sa využívajú najmä polysacharidy s pridanými olejmi a silicami z liečivých rastlín ako šalvia, či citrónová tráva. Dokážu chrániť mäso pred mikroorganizmami a udržať ho čerstvé. Najväčší priestor pre ďalšie skúmanie si získali v Číne, konkrétne alternatíva obalov z jedlých kvetov, kde sa postupne objavujú už aj v obchodných regáloch. V EÚ sa zatiaľ neplánuje ich výrazný vzostup, kvôli viacerým prekážkam a zostávajú i naďalej vo vývoji. Jedným z dôvodov je aj množstvo dostupných surovín, ktoré sú potrebné na ich komerčné zavedenie do obehu. Tejto téme sa venuje stále viac vedeckých tímov po celom svete a jednou zo slovenských vedkýň, ktorá sa jej aktuálne venuje je aj profesorka Prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. O svojom výskume prezrádza viac v rozhovore na stránke Veda na dosah.

Biodegradovateľné obaly

Pod týmto pojmom v mäsovom priemysle rozumieme najmä biologicky odbúrateľnú fóliu na báze prírodných polymérov. Účastníčky priniesli v prieskume hneď niekoľko konkrétnych zaujímavých alternatív k bežným obalom.


Prvým z nich je koncept kazeínového obalu od dizajnérky Valdísy Steinarsdóttir. Tento koncept využíva aj vedľajšie nespracovateľné produkty mäsového priemyslu ako je napríklad koža z daného zvieraťa.


Ďalším príkladom je materiál Bagasse, z ktorého sa už dnes vyrábajú kompostovateľné podnosy. Bagasa je vláknitý materiál, ktorý zostáva v procese zberu cukrovej trstiny. Má mnohoraké využitie a je obzvlášť cenný práve v potravinárskom priemysle ako udržateľná alternatíva k bežným plastovým obalom.


Inovatívne baliace technológie už aj na európskom trhu

Prístupov, ako sa popasovať s narastajúcim počtom obalov je mnoho. Okrem inovatívnych materiálov je jedným z efektívnych riešení aj postupné zmenšovanie spotreby plastov v rôznych častiach obalov.


Talianská spoločnosť G.Mondini prináša na európsky trh inovácie v baliacej technológii. Ide síce o balenie do kompozitného materiálu, no jeho zložky sa od seba veľmi ľahko oddeľujú. To by malo značne uľahčiť následnú recykláciu, či už u veľkoodberateľov ako sú reštaurácie alebo u konečných spotrebiteľov v domácnostiach. Okrem toho, že technológia spĺňa prísne kritériá EÚ a dochádza pri nej k redukovaniu plastového obalu alebo jeho časti až do 90%, je atraktívna aj z biznisového hľadiska. Dochádza pri nej k optimalizácii skladovacej plochy aj priestoru pre prepravu.

Konzumujete mäsové výrobky? Pravdepodobne ani vy nerecyklujete ich obaly správne.


Pred samotným prieskumom alternatív sa účastníčky museli popasovať s najväčšou výzvou. Ako zozbierať relevantné dáta. Chceli spoznať, aký majú postoj k potravinovým obalom samotní spracovatelia mäsa a aj my, zákazníci. Zisťovali preto nutné kritériá na strane výroby, potreby a názory stakeholderov a aj preferencie obalov u spotrebiteľov.


Ich prieskum trhu v praxi vyzeral ako hodiny naplnené zostavovaním a rozosielaním dotazníkov, telefonickými rozhovormi, štúdiom odborných vyhlášok a článkov a vyhodnocovaním zozbieraných insightov. Toto sú najzaujímavejšie zistenia zo spotrebiteľského prieskumu, v ktorom oslovili 276 ľudí:

  • Len 16% spotrebiteľov recykluje obaly z mäsových výrobkov správne.

  • Najčastejším problémom je neoddelenie jednotlivých častí obalov a ich následné správne roztriedenie.

  • Jedným z hlavných dôvodom nerecyklácie obalov z mäsových výrobkov je hygiena a zápach. Hoci plastové obaly netreba pred vytriedením umývať, mnoho respondentov sa obáva práve následného zápachu z odpadových košov a prípadných baktérií. Umývať sa im však obaly nechce.

  • Až 80% opýtaných by uvítalo inovácie v obaloch, ktoré by znamenali ekologickejší prístup ak by to výrazne neovplyvnilo výslednú cenu.


Celý prieskum si môžete stiahnuť vo formáte PDF.


PRIESKUM TRHU OBALOVÝCH MATERIÁLOV MÄSA
.pdf
Download PDF • 1.25MB


Všetky tieto informácie a rozhovory so stakeholdermi pomohli nášmu tímu pochopiť lepšie daný trh spotrebiteľských obalov. Práve ten čakajú významné legislatívne zmeny. A čo ďalej? Nové poznatky využijú v blížiacej sa inkubačnej časti Lifbee Academy, ktorá odštartuje už v septembri a okrem toho ich predstavia širšej odbornej verejnosti v spolupráci s partnerom ENVI-PAK ako opensource materiály, ktoré by mali pomôcť malým aj väčším firmám rozhodovať sa ekologickejšie a poznať zaujímavé obalové alternatívy na trhu.

Ďakujeme za podporu Nadačnému fondu METRO Slovakia v Nadácia Pontis, spoločnosti ENVIEN GROUP a ENVI-PAK, vďaka ktorým sa Letná výzva mohla uskutočniť.
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page