top of page

Reuse vs. recycling? Ktorý z prístupov má väčší potenciál pri obaloch z liekov a vitamínov?

Autor článku: Barbara Klimek


Odnášate obaly z liekov a vitamínov naspäť do lekárne? Alebo sa ich snažíte recyklovať? Obaly v tomto segmente musia spĺňať prísne kritériá, čo sa častokrát odrazí na ich ekologickosti. Farmaceutické spoločnosti a výrobcovia výživových doplnkov používajú niekoľko druhov jednorazových obalov. Napríklad zo skla, plastu a hliníka. Tie samé o sebe nie sú až taký problém z pohľadu recyklácie a dajú sa ľahko roztriediť do triedeného zberu. Mnoho liečiv a vitamínov je však balených do tzv. blistrov. Tieto tenké pásiky plastu potiahnuté hliníkovou fóliou predstavujú skutočnú výzvu pre recyklovanie.


Na prieskum trhu v oblasti ekologických alternatív pre obalové materiály výživových doplnkov sa zameral počas letnej výzvy tím účastníkov v zložení produktový manažér Dominik Véle, procesná inžinierka Tamara Golisová a nemocničná hygienička a doktorandka odboru Verejného zdravotníctva Vanesa Chebenová.


Výživové doplnky sú produkty používané za účelom doplnenia látok, ktoré majú byť

prospešné pre telo. Jedná sa o výrobky, ktoré sú jednorazovo skonzumované a najčastejšie dodávané v jednorazových plastových, sklenených, papierových či hliníkových obaloch. Účastnícky tím Lifbee Academy sa počas niekoľkých týždňov venoval analýze 33 výrobkov výživových doplnkov a zisťovaniu najväčších prekážok pre efektívnu recykláciu obalov na trhu liečiv a vitamínov a to aj formou spotrebiteľského prieskumu. Načo teda počas ich prieskumu trhu prišli?

Aké sú dnes na trhu obaly

Zameranie svojho prieskumu trhu zúžili na trh výživových doplnkov. Urobili tak po zvážení legislatívnych rámcov pre lieky a ich obaly, ktoré neponúkajú momentálne veľký priestor pre úpravu súčasného stavu. Zároveň je trh vitamínov a výživových doplnkov atraktívny aj po biznisovej stránke a vieme na ňom nájsť stakeholderov, ktorí sú ochotní prinášať ekologické inovácie svojim spotrebiteľom. Z analýzy 33 obalov podľa tímu vyplýva, že sú pri obaloch pre tento segment najčastejšie používané plastové obaly analyzovanej skupiny a to v 83% prípadov. Druhým najčastejšie využívaným obalom sú sklenené nádoby analyzovanej skupiny , tie používa 45% skúmaných výrobcov. Naopak, najmenší podiel používaných obalov tvoria biodegradovateľné obaly. Jedným z významných problémov je používanie blistrov, skladajúcich sa z plastovej a hliníkovej fólie. Blistre sa nedajú ľahko recyklovať, nakoľko sa tieto dva materiály od seba nedajú jednoducho oddeliť. Nedajú sa ani znovu použiť, nakoľko strácajú používaním svoje ochranné vlastnosti a poškodzujú sa.


Náš tím si teda položil 2 otázky na ktoré sa snaží nájsť odpovede:


  • Dajú sa blistre nahradiť za ekologickejšiu alternatívu?

  • Vieme podnietiť dlhodobú a opakovanú spotrebu pri obaloch vitamínov a výživových doplnkov?Nevedomosť a neochota

Pri prieskume trhu sa okrem dát a faktov naše tímy naučia zbierať a vyhodnocovať aj iné insighty. Kľúčové je porozumieť stakeholderom a ich potrebám. A často aj ich strachom. Dominik, Tamara a Vanesa sa stretli s výraznou neochotou k ekologickým či akýmkoľvek iným inováciám v danom segmente. Oslovení výrobcovia výživových doplnkov častokrát nevedeli o pripravovaných legislatívnych zmenách a túto tému nepovažujú preto pre nich za aktuálnu. Aj toto je veľmi dôležité poznanie pre náš tím. Nato, aby sa pozitívne zmenil prístup k obalovým odpadom je tu potrebná predovšetkým informačná kampaň a jasné a stručné vysvetlenie prichádzajúcich zmien a s tým aj súvisiacich povinností a príležitostí.


Papierové blistre a znovu plniace obaly

Jednou z už existujúcich alternatív, ktorú vedia výrobcovia vitamínov a výživových doplnkov využiť sú papierové blistre. Princíp dizajnu obalu ostáva nezmenený. Blistre, ako sme na nich zvyknutí. Avšak problematický materiál je nahradený ľahko vytriediteľným a ľahko recyklovateľným papierom.


Prvé blistrové balenia vyrobené zo 100% papiera sú na trhu dostupné od spoločnosti Romaco. Ide o materiálové balenie schválené agentúrou FDA, bez rizikových zložiek ako bisfenol A, fotoiniciátory či nitrozamíny. Materiál spĺňa požiadavky európskej smernice 94/62/EC o obaloch a odpadoch z obalov a je použiteľný pre segment Pharma/OTC a nutraceutiká. O danej smernici pre obaly si môžete prečítať viac na stránke ENVI-PAK.


Okrem ekologického významu ide o nákladovo efektívnu a trvalo udržateľnú výrobu. Spoločnosť ponúka aj ďalšie benefity pre výrobcov ako potlačiteľnosť vrchu aj spodnej časti reklamným logom a informáciami a rôznorodé tvarovanie blistrov. To všetko by malo prispieť k motivovaniu stakeholderov k prechodu na ekologickejšiu alternatívu.Zdroj: www.romaco.com


Medzi ďalšie firmy vyrábajúce ekologickejšie blistre patrí:

  • Sonoco , ktorá deklaruje, že jej EnviroSense PaperBlister je tiež ľahší ako tradičné plastové blistre, čo znamená nižšie náklady na dopravu.

  • DOW - ich produkt SURLYN™ umožňuje vysokú priepustnosť a absorbuje infračervené teplo asi dvakrát rýchlejšie ako polyetylén. Jeho schopnosť rýchlejšie zmäknúť vo fáze zahrievania urýchľuje celý proces balenia a umožňuje približne o 40 % viac cyklov balenia v rovnakom časovom rámci.

  • Bilcare Pharma - ponúka biodegradovateľné blistre

  • Syntegon - vyvinuli riešenie na báze papiera pre blistrové balenie, vrátane jednoduchého pretláčania pre tablety a kapsuly.


Zdroj: www.sonoco.com

Zdroj: www.syntegon.com

Momentálne sa na trhu SR - ČR podľa prieskumu nenachádza obdobná firma vyrábajúca ekologické verzie blistrov.Ďalšou možnou alternatívou, s ktorou prišiel náš tím je zmena modelu obalu a dodávania výživových doplnkov. Vo svete už existujú príklady firiem, ktoré zaviedli takzvané “subscription” čiže predplatné na svoje produkty z tohto segmentu. V praxi to funguje tak, že si objednáte svoj vybraný výživový doplnok, ten je vám doručený v boxe, ktorý slúži na opakované použitie a doplnenie. Následne vám obsah na naplnenie boxu - teda dané vitamíny a doplnky - zasiela firma pravidelne v biodegradovateľných sáčkoch.


Ide teda o komplexnejšiu zmenu nielen v obaloch, ale aj biznis modeli a správaní ako firiem, tak aj zákazníkov. Nakoľko je práve segment výživových doplnkov sám o sebe charakteristický opakovaným pravidelným užívaním daných produktov, veríme, že je to jedna z efektívnych a dostupných alternatív.

Celý prieskum trhu obalov výživových doplnkov a vitamínov od našich účastníkov si môžete stiahnuť aj v PDF formáte.Obalové materiály výživových doplňků
.pdf
Download PDF • 959KB


Ďakujeme za podporu Nadačnému fondu METRO Slovakia v Nadácia Pontis, spoločnosti ENVIEN GROUP a ENVI-PAK, vďaka ktorým sa Letná výzva mohla uskutočniť.

コメント


bottom of page