top of page

Stratégia ekodizajnu - Aké obaly výrobkov drogérie a kozmetiky uvidíme čoskoro v regáloch ?

Autor článku: Barbara Klimek


Čakajú nás veľké zmeny v oblasti obalov naprieč všetkými segmentami. Od roku 2030 by zákazník nemal v regáloch nájsť ani jeden produkt v bežnom plastovom obale. Všetky výrobky budú musieť byť totiž balené do obalov, ktoré sú recyklovateľné alebo znovu použiteľné. Mnohí výrobcovia produktov si však tejto zmeny nie sú stále vedomí a chýbajú aj voľne dostupné a ľahko vyhľadateľné informácie o možných ekologických alternatívach obalov. Tie pritom už existujú a mnohé ďalšie sú vo vývoji. Naši účastníci sa počas letnej výzvy venovali prieskumu trhu obalov na trhu drogérie a kozmetiky. Podarilo sa im zosumarizovať a odporučiť výrobcom týchto produktov obalové materiály, ktoré spĺňajú kritéria ekodizajnu, čo zjednodušene znamená, že ich životný cyklus čo najmenej zaťažuje životné prostredie.

Aký veľký problém máme a čo s ním?

Medzi rokmi 2006 a 2019 narástla produkcia obalových odpadov v rámci Európskej únie o 14 %, zo 70 na 80 miliónov ton. Produkcia plastových obalových odpadov o 21 %. V prepočte na kilogramy per capita to znamená, že produkcia plastových obalových odpadov narástla z 29,2 na 34,5 kg. V prípade Slovenska je tento nárast dokonca až 120%-ný. Všetky dáta s prehľadnými grafmi k danej téme nájdete na stránke Eurostatu.


Výrobky sú najčastejšie balené do obalov z polymérov ropy. Tie sú zvyčajne biologicky nerozložiteľné, nie je možné ich opätovne použiť a v mnohých prípadoch sa ťažko recyklujú, napr. z dôvodu pridávania prímesí. Môžu preto padať medzi najmenej ekologické varianty pre naše prostredie.


Z dôvodu sprísňujúcej sa legislatívy na európskom trhu sa dostáva do popredia Európska Stratégia pre Plasty v Cirkulárnej Ekonomike. Od roku 2030 budú musieť byť všetky výrobky balené do obalov, ktoré sa budú dať opakovateľne použiť alebo ľahko separovať. Akčný Plán pre Obehové Hospodárstvo si za cieľ dáva do roku 2025 dosiahnúť 55 % obsah recyklovanej zložky pri výrobe plastov. Podľa prieskumu realizovaného počas Lifbee Academy však väčšina výrobcov tieto zmeny nereflektuje a je otázne, ako rýchlo sa na ne dokážu efektívne pripraviť.


Open Source prieskum trhu, ktorý pomôže výrobcom aj mladým vedcom

Tím v zložení environmentálna biologička Hana Horváthová, mikrobiologička Brigita Benkőová, výskumníčka Helena Ignačáková a študent Lekárskej Fakulty a produktový manažér Pavol Praženica s pomocou priemyselného partnera ENVI-PAK selektoval výsledky niekoľko týždňového prieskumu trhu do prehľadu hotových obalov a materiálov v dvoch kategóriách “komerčne dostupné na trhu” a “v štádiu výskumu a vývoja”.

Výsledky prieskumu sumarizujú prehľad materiálov potenciálne vhodných na výrobu

obalov. Slúžia ako prehľad rôznych alternatív pre výrobcov drogérie a kozmetiky, aby mali možnosť pripraviť sa na chystané legislatívne zmeny. Všetky alternatívy sú v porovnaní s tradičnými plastovými materiálmi environmentálne prijateľnejšie a spĺňajú minimálne 1 z nasledovných kritérií:


• výroba z obnoviteľných zdrojov

• výroba z odpadových materiálov

• biodegradovateľnosť

• kompostovateľnosť

• odoberanie oxidu uhličitého zo životného prostredia (uhlíková negativita)

• nulové riziko vzniku mikroplastov


Alternatívy dostupné na trhu


Ako alternatívu pre balenie drogérie, ktorá môže obsahovať agresívnejšie chemikálie odporúča tím našich účastníkov recyklované plasty. Najmä z dôvodu chemickej stability, najpravdepodobnejšej kompatibility s baleným produktom a možnosti výroby väčších objemov. V súčasnosti sú už komerčne dostupné materiály ako rPET a rHDPE materiál, materiál Origin PET, či produkt Paboco od spoločnosti Paboco.
Recyklované rPET a rHDPE od spoločnosti Visy, sa vyrábajú z recyklátov a disponujú podobnými fyzikálno-chemickými vlastnosťami ako tradičný PET a HDPE vyrobený z ropných produktov, ktorým zároveň cenovo konkuruje.

Kompozitný produkt Paboco je zjednodušene materiál podobný papieru vystlaný

plastovou vrstvou ktorá je recyklovateľná. Na trhu je už komerčne etablovaný. Spoločnosť Paboco spolupracuje so spoločnosťou Procter & Gamble.


Zdroj: www.paboco.com

Materiál Origin PET od spoločnosti Origin Materials je materiál s identickými vlastnosťami ako PET na báze ropných produktov. Oproti nim je však vyrobený zo 100 % obnoviteľných zdrojov


V segmente kozmetiky sa využívajú obaly s menšími objemami a je pri nich spravidla menší problém s chemickou kompatibilitou produkt-obal. Ekologickejšími a už existujúcimi alternatívami k súčasným obľúbeným plastovým a skleneným obalom môžu byť napríklad:


Materiál na báze polyhydroxyalkanoátu (PHA) YOPP, od spoločnosti Mango Materials, produkovaný biotechnologicky asimiláciou metánu.


Zdroj: www.mangomaterials.com

Zdroj: www.mangomaterials.com


Materiál Vivomer od spoločnosti Shellworks, ktorý sa po kompostovaní mení na

výživné hnojivo
Čo prinesie veda


Okrem súčasných alternatív existuje niekoľko sľubných materiálov vo vývoji. Tím účastníkov predstavil konkrétne 2 príklady:


Materiál Nonoilen na báze kyseliny polymliečnej (PLA), polyhydroxybutyrátu (PHB)

a termoplastického škrobu (TPS) od spoločnosti Panara, ktorý je vyrobený z obnoviteľných zdrojov plne kompostovateľný, s výhodou lokálnej produkcie, keďže ide o produkt slovenského výskumného tímu. Tento materiál je vhodný aj pre kozmetický priemysel aj pre segment drogérie.
Materiál PET od spoločnosti Enzymity, ktorá vyrába PET enzymatickou reakciou z

recyklovaného PET.


Celý prieskum si môžete stiahnuť aj vo formáte PDF.


Prieskum obalov kozmetiky a drogérie
.pdf
Download PDF • 3.75MB
Veríme, že tieto poznatky z letného prieskumu pomôžu viacerým výrobcom obalov aj samotným výrobcom drogérie a kozmetiky byť lepšie pripravení na ekologickejšiu budúcnosť. A zároveň aj našim inkubovaným tímom, ktorí tieto poznatky využijú v praktickej inkubačnej časti Lifbee Academy. Ďakujeme za podporu Nadačnému fondu METRO Slovakia v Nadácia Pontis, spoločnosti ENVIEN GROUP a ENVI-PAK, vďaka ktorým sa Letná výzva mohla uskutočniť.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page