top of page

3 trendy v Enviro, ktoré sa oplatí sledovať v roku 2024

V Lifbee sledujeme vývoj najnovších trendov v oblasti Enviro inovácií a preto sme sa vám rozhodli priniesť 3 trendy v Enviro inováciách, ktoré sa oplatí sledovať v roku 2024. Náš výber je kombináciou aktuálneho diania, zaujímavostí, ale aj tzv. “spodných vĺn” začínajúcich trendov, ktoré majú možnosť v budúcnosti preraziť. Cieľom je vás inšpirovať a ukázať vám paletu vecí, ktoré sa okolo nás dejú a možno ste o nich nevedeli, tak poďme na to!


Na čo sa dnes pozrieme:


  1. AI a EnviroTech sa prepája

  2. Profesionálne organizácie zamerané na Rewilding 

  3. Nové zdroje energie - Geotermálna energia možná všadeZdroj: generované prostredníctvom Chat GPT4o a Dall-e (Prompt Autor: Matej Held)

AI a EnviroTech sa prepája


Trend využívania umelej inteligencie postupne preniká aj do Enviro inovácií. Prejavuje sa hlavne v tvorbe modelov, ktoré sa snažia zosúladiť viacero parametrov na základe vedeckých dát, tak aby generovali cielený produkt s environmentálne výhodnými vlastnosťami.


Napríklad spoločnosť Not-co pracuje s modelom Giuseppe, pomocou ktorého navrhuje recepty rastlinných alternatív potravín s tým, že sa snaží čo najviac napodobiť textúru, chuť a výživové hodnoty klasických živočíšnych produktov ako je napríklad mlieko a mäso. Umelá inteligencia tvorí recepty a porovnáva alternatívy a ich štruktúru na molekulárnej úrovni.


Podobný princíp využíva aj spoločnosť Protein Evolution, ktorá pracuje na enzýme rozkladajúcom plasty. Samotná myšlienka enzýmu rozkladajúceho plasty nie je nič nové. Nový je však prístup, ktorý zvolil Protein Evolution. Nechcú nájsť len tak nejaký enzým, ale enzým, ktorý je optimálny z viacerých hľadísk. A práve k tomuto využívajú umelú inteligenciu pracujúcu na úrovni analýzy a návrhu proteínov. Vedia tak prehľadávať široký priestor možných riešení. 
Ich navrhnutý proces nesie názov Biopure a skladá sa z troch krokov. V prvom pomocou ich patentovanej technológie vedia predpripraviť plast na biologickú recykláciu. V druhom kroku ich umelou inteligenciou navrhnutý enzým premení predpripravený materiál na základnú surovinu pre výrobu plastov, tú v poslednom kroku vedia využiť výrobcovia obalov a textilu vo svojej výrobe produktov.


Podobné iniciatívy sa objavujú aj napríklad v oblasti zelenej chémie. Umelá inteligencia, molekuly a optimalizácia jednoducho idú dokopy. Môžeme sa tešiť na príchod nových vedeckých startupov, ktoré budú inovátorom z predošlej generácie konkurovať na úplne novej úrovni.


Profesionálne organizácie zamerané na Rewilding


Už dlhšie sledujeme fenomén rozvoju profesionálnych organizácií na rewilding. Bežne sa možno stretávate s tým, že organizácie sadia stromčeky aby pomohli planéte. Toto je však úplne niečo iné. Organizácie zamerané na Rewilding pomáhajú stavať a obnovovať korálové útesy, lesné ekosystémy, alebo dokonca mokrade s cieľom dosiahnuť ich pôvodný stav pred zásahom človeka a biodiverzitu. 


Organizácie, ako napríklad Mossy Earth sú zložené z vedcov a odborníkov na ekosystémy a systematicky pracujú na tom, aby “znovuzdivočili” prírodu, obnovili pôvodné ekosystémy a priviedli späť pôvodné druhy. Pracujú na tom, na základe komplexnej vedeckej metodiky a budovaniu kapacít “škôlok” pre rôzne druhy drevín a iných rastlín, alebo chovných staníc v prípade živočíchov. 


Obnovenie ekosystému často stojí na prinesení takzvaných “Key stone spieces” späť do ekosystému. Tieto kľúčové druhy živočíchov, alebo rastlín často hrajú úlohu ekosystémových inžinierov, alebo stavebných kameňov ekosystému a vytvárajú príležitosti, prostredie a niky pre ostatné druhy živočíchov. Prípadne tieto druhy balansujú sily v ekosystéme tak, aby dostali priestor aj druhy, ktoré by ho inak nemali. Tento prístup založený na budovaní podmienok prostredia sa následne prejavuje v náraste biodiverzity na cieľovom území. 


Mossy Earth majú projekty po celom svete a aj na Slovensku v oblasti lužných lesov. Práve Slovenka Adriana stojí za jedným z ich posledných úspechov - zakúpeniu 140 hektárov amazonského pralesu v Brazílii za 185 000 dolárov, ktorý chcú ako organizácia ďalej rozvíjať a obnovovať. Fascinujúce je, že táto organizácia je financovaná čisto z príspevkov pravidelných prispievateľov. Ukazuje sa, že sila crowdfundingu a dobrého zámeru dokáže hýbať svetom. Takže svetoobčan, neváhaj sa zapojiť a podporiť tiež dobrú vec! ;)

Nové zdroje energie - Geotermálna energia možná všade


Keďže jedným zo základných problémov, z ktorého vychádza klimatická kríza je využívanie fosílnych palív, tak jedným z predpokladov budovania udržateľnej spoločnosti sú obnoviteľné zdroje energie. V tomto kontexte sú najčastejšie spomínané buď solárne panely, veterné elektrárne, alebo vodné elektrárne. Dopyt po nových riešeniach a možnostiach však inšpiroval rôznych inovátorov, aby prišli s nápadmi, ktoré menia to, ako môžeme rozmýšľať nad obnoviteľnými zdrojmi energie. 


Pekným príkladom sú solárne reaktory, ktoré vyvinuli na ETH Zürich a dnes sa už posúvajú smerom ku komercializácii v podobe startupu Synhelion . Ich technológia umožňuje produkciu takzvaného solárneho paliva, ktoré je uhlíkovo neutrálne. Vďaka zrkadlám, ktoré koncentrujú solárnu radiáciu do reaktora, ktorý sa zahraje na viac ako 1500 stupňov celzia sa spustí reakcia, do ktorej vstupuje CO2, voda a metán, ktoré sa termochemickým procesom premieňajú na produkt, ktorý následne vedia spracovať klasické rafinérie na palivo pre autá, lietadlá a stroje. 

Druhým výnimočným príkladom tohto trendu je slovenský startup GA Drilling, ktorý vyvinul dve unikátne technológie umožňujúce rozšírenie geotermálnej energie prakticky kdekoľvek.

 

Geotermálna energia funguje jednoducho. Na základe hĺbkového vrtu do hĺbok s dodatočnou teplotou horniny a využitím vody v porézej vrstve sa produkuje para, ktorá pod vysokým tlakom poháňa turbíny, ktoré produkujú geotermálnu elektrickú energiu. Problémom však je, že nie všade sú vhodné podmienky v rovnakej hĺbke, niekde treba vŕtať naozaj hlboko, čo pri klasickej technológii nie je vždy možné.


Práve GA Drilling prišiel s revolúciou vo vŕtaní geotermálnych vrtov, ktorá zmení svet. Vďaka tejto technológii vedia vŕtať až do hĺbky 10 km, čo v praxi znamená, že sa geotermálna energia stane možnou alternatívou prakticky na väčšine miest na svete. 


Technológia je založená na dvoch prvkoch. Prvým z nich je vysokovýkonný laser Plasmabit, ktorý roztaví horninu a pomáha vrtákom s jej rozdrvením. Druhou technológiou je Abchorbit - premyslený patentovaný systém posuvného vrtáku, ktorý sa pomocou kotiev posúva ako dážďovka v zemi. Ukotvenie vo vrchnej a spodnej časti sa strieda a posuvná časť vrtáku sa zmršťuje a naťahuje ako piest a takýmto spôsobom dochádza k posuvnému pohybu. Ide o geniálne riešenie, ktoré ponúka schodnú alternatívu. Geotermálna energia je jedna z tých najzelenších s minimálnym zásahom do životného prostredia. 

Veríme, že vás tieto trendy a príklady inšpirovali a ukázali vám paletu vecí, ktoré sa okolo nás dejú a možno ste o nich nevedeli. Enviro Inovácie nám vedia pomôcť zlepšiť svet.  Tak poďme na to!


Táto aktivita bola podporená Nadáciou Tipsport v rámci šírenia povedomia o možnostiach environmentálnych inovácií medzi mladými vedcami, inovátormi a študentmi vysokých škôl.


Ak sa zaujímaš o environmentálne inovácie, tak neváhaj pozrieť našu stránku a preskúmaj aké možnosti ponúka inovátorom program Lifbee Academy: https://www.lifbee.com/lifbee-academy


Comments


bottom of page