top of page

V Lifbee hľadáme hlavu marketingu

Chceš popri agentúrnom živote alebo ako freelancer/ka robiť na projekte s veľkým pozitívnym dopadom na inovácie a rozvoj mladého talentu? Poď s nami budovať neziskovú organizáciu stredoeurópskeho významu.


Hľadáme k nám manažéra/ku pre komunikáciu a marketing s minimálne dvojročnou ročnou praxou v oblasti akvizičných a brand awareness kampaní. Hľadáme niekoho, kto podchytí komunikáciu na mladých inovátorov a vedcov a bude poctivo budovať brand organizácie. Našim cieľom je každoročne získať 120 prihlášok do programu. V Lifbee sa zameriavame na podnikanie v Life Sciences, HealthTech, EnviroTech a vzdelávanie inovátorov.


Bratislava/Remote

Odmena: 9-11 Eur/hod záleží od skúseností a formy spolupráce

Nástup: 10. júna 2024, resp. podľa dohody

Dátum ukončenia výberového procesu: 31. máj 2024

Forma spolupráce: spolupráca na živnosť


Náplň práce

Kreatívna, ale aj zodpovedná práca s ľuďmi z inovačného prostredia, s kanceláriou v Bratislave, v menšom kolektíve.


Realizácia marketingovej stratégie

 • Nastavenie marketingovej stratégie s vedením organizácie

 • Plán rozpočtu marketingu a zodpovednosť za jeho efektivitu a dodržanie

 • Kontrola plnenia cieľov marketingu

 • Spolupráca s kreatívnou agentúrou

 • Hľadanie marketingových príležitostí pre šírenie aktivít Lifbee Academy (komunikácia s akademickou pôdou v kontexte predaja a marketingu alebo iných inštitúcií, organizácií a ambasádorov)


Vedenie a zloženie malého marketingového tímu zloženého z 2-4 ľudí

 • Aktuálne sa tím skladá z grafika a koordinátora komunikácie

 • Tím bude treba zložiť aj z dobrovoľníckych a stážových rolí a lepšie zašpecializovať

 • Nadviazanie spolupráce s externými dodávateľmi (PR, PPC, SEO)

 • Nastavenie procesov a vedenie tímu


Realizácia náborovej kampane pre Lifbee Academy

 • Príprava, návrh a realizácia marketingových a náborových offline a online kampaní pre pravidelné projekty v Lifbee (napr. 8-mesačný program Lifbee Academy)

 • Participácia na manažovaní prezenčných kampaní na školách a kľúčových podujatiach


Budovanie príbehu a brandu Lifbee Academy

 • Aktívne budovanie komunikačných kanálov

 • Príprava stratégie obsahu pre daný rok

 • Plánovanie, rozdelovanie úloh a kontrola

 • Prezentácia Lifbee pred komunitou, širšou verejnosťou a potenciálnymi účastníkmi (od prezentácie na sociálnych sieťach, eventoch, na školách, po konferencie)

 • Vytváranie zmysluplných prepojení pre účely rozvoja inovačnej komunity

 • Riadenie prípravy obsahu, social media plánu a postovania na soc. siete (Fb, Instagram, Linkedin)

 • Práca s Mailchimpom

 • Dohliadanie na aktualizáciu webu skrze systém správy obsahu


Manažovanie a kontrola komunikácie partnerstviev

 • Nastavovanie komunikačného balíčka pre partnerov

 • Dohliadanie na kvalitu

 • Príprava reportov a overovanie spokojnosti partnerov


Výsledkom tvojej práce bude:

 • Získanie 100-120 prihlášok do programu Lifbee Academy ročne cez realizáciu online a offline náborovej kampane

 • Komunikácia a rozširovanie povedomia o značke 

 • Navrhnúť realizáciu marketingovej stratégie a dohliadať na jej plnenie

 • Kvalitná príprava, realizácia a dohliadanie na zmysluplný social media plan

 • Funkčný tím, ktorý má zabezpečené systematizované nástroje a procesy na prácu


Potrebné skills a osobnostné predpoklady:

 • Minimálne 2 ročná skúsenosť z marketingového projektu a s riadením tímu

 • Vysoko profesionálne komunikačné schopnosti

 • Budovanie dobrých vzťahov a dôvery

 • Nadšenie pre prácu s ľuďmi

 • Kreativita a štruktúrovanosť (Je pre nás dôležité, aby sa tvoril vo veciach systém a poriadok, ktorý vedie k transparentnosti a efektivite práce celého tímu)

 • Mindset nastavený na tvorbu SMART cieľov a zvedomenie si deadlinov

 • Koncepčné myslenie, vieš si veci predstaviť a naplánovať 

 • Dodanie vecí na čas

 • Dohliadanie na hladký priebeh aktivít, ktoré máš pod sebou

 • Záleží ti na projekte a dotiahnutí vecí do konca

 • Záujem o témy inovácií, podnikania, vzdelávania, komunity a vedy

 • Skúsenosť s G suite, Google diskom, Mailchimp

 • Skúsenosť so základnými grafickými programami a nastavením reklamy

 • Skúsenosť so správnou sociálnych sietí

 • Úroveň angličtiny B2/C1

 • Pozitívny a rešpektujúci prístup ku komunikácii

 • Snaha posunúť veci dopredu, časová flexibilita, samostatnosť a zmysel pre detail


Prečo si vybrať nás

 • Budeš súčasťou tímu s veľkými ambíciami a víziou meniť svet.

 • Pracovná doba je flexibilná, spolu s nami si ju vieš nastaviť tak, aby to bolo, čo najefektívnejšie. Avšak je potrebné byť na kľúčových kampaňových eventoch.

 • Vieš pracovať časť týždňa z domu a časť z office podľa dohody.

 • Office v Bratislave na Karpatskej kúsok od hlavnej stanice s rastlinkami a dobrou kávičkou.

 • Obohatenie networku o top ľudí z oblasti vedy a biznisu.

 • Práca na neziskovom projekte, ktorá má dopad a vie posunúť náš región.


O nás

Našou víziou je vychovávať interdisciplinárne tímy schopné chopiť sa výziev budúcnosti, vytvárať klastre a strategické partnerstvá naprieč priemyslami a vytvárať infraštruktúru, ktorá zníži transakčné náklady v rámci vedeckého a inovačného prostredia. 


Chceme, aby projekty a technológie, ktoré vzniknú vďaka Lifbee pozitívne formovali tento svet a viedli k transformácii globálnej spoločnosti na environmentálne udržatelnejšiu, pomohli dosiahnuť víziu cirkulárnej ekonomiky a posunuli horizont toho, čo je možné riešiť v oblasti ľudského zdravia. 


Našou hlavnou aktivitou je Lifbee Academy, 8 mesačný vzdelávací program prepojený na inovačný inkubátor, v ktorom mladí vedci a inovátori získavajú dôležité zručnosti pre oblasť podnikania vo vede a pôsobenia v inovačnom ekosystéme. Zameriavame sa na témy podnikania a vedy, ktoré aplikujeme na oblasť ľudského zdravia, alebo environmentálnych výziev. 


Dodatočné informácie

Tešíme sa na tvoj životopis. :) Určite nám daj prosím vedieť, prečo ťa zaujala práve táto ponuka, spomeň na akých projektoch si pracoval/a a my sa ti ozveme. Všetky info spolu s CV pošli na simona@lifbee.comComments


Commenting has been turned off.
bottom of page