top of page

Lifbee Letná Výzva: Prieskum trhu alternatív PVC pre účely výroby letných šľapiek


 

V Lifbee Academy sme sa počas leta 2021 pustili do hľadania riešení pre udržateľnosť textilného priemyslu. Naši študenti mali možnosť pracovať s priemyselným partnerom - slovenskou spoločnosťou Dedoles, ktorá je významným reprezentantom v textilnom priemysle na Slovensku, Česku a v zahraničí.


Tím, ktorý pracoval na prieskume trhu alternatív PVC pre účely výroby letných šlapiek

Prinášame vám sériu odborných článkov, ktoré prezentujú výsledky prieskumu trhu vyhotovené našimi študentmi za prítomnosti odborných mentorov. Každý z vypracovaných dokumentov slúži ako inšpirácia pre malé, stredné a veľké spoločnosti v textilnom priemysle, ktoré majú záujem inovovať svoje portfólio materiálov smerom k udržateľnosti.


Prieskumom alternatív PVC pre účely výroby letných šľapiek sa zaoberal tím zložený z biotechnologičky Márie Blahovej, marketérky Lenky Martinickej, chemickej inžinierky Veroniky Cyprichovej a dizajnérky Kataríny Jankechovej. Pri prieskume a tvorbe návrhov premýšľali v kontexte potrieb reálnych firiem využívajúcich PVC vo svojej výrobe. Práve preto jedným z kľúčových faktorov pre odporučenie alternatívy bola cena. Cena 1 kg PVC sa pohybuje okolo 2-3 eur (v roku 2021). Nakoľko ekologické alternatívy vie oceniť konečný spotrebiteľ , tak v rámci prieskumu tím počítal aj s možnosťou využitia drahších materiálov (nárast ceny max. o 40%).


PVC ako materiál má široké využitie v rôznych priemysloch. Napriek tomu, že je ako materiál veľmi užitočný, tak nesie so sebou 3 výrazné environmentálne problémy: zdravotné riziko spojené s jeho výrobou, uvoľňovanie toxických látok pri jeho rozklade na skládkach a náročná recyklácia a s ňou spojený nedostatočne rozvinutý trh recyklátorov PVC.


Tím hľadal alternatívy PVC, ktoré sú aplikovateľné pri výrobe šľapiek a zároveň sú zdravotne nezávadné, recyklovateľné, respektíve majú menšiu záťaž pre životné prostredie. Výstupom ich prieskumu je dokument a tabuľka obsahujúca 7 alternatívnych materiálov. V rámci dokumentu sa viete dozvedieť o ich vlastnostiach, výhodách, nevýhodách, životnosti, možnosti recyklácie a možnosti implementácie.


Materiály sú rozdelené do troch kategórií na základe zložitosti implementácie do praxe:


  • Najmenej náročná implementácia - recyklovateľné syntetické

  • Stredne náročná implementácia - recyklovateľné syntetické materiály obsahujúce obnoviteľnú zložku

  • Náročná implementácia - prírodné/recyklovateľné materiály


Téma environmentálnej udržateľnosti sa stáva v našej spoločnosti jednou z ústredných tém, ktoré podmieňujú aj ekonomický život. Tento dokument môže inšpirovať ako novovznikajúce značky, tak zabehnutých hráčov k hľadaniu alternatív s nižšou záťažou pre životné prostredie a uľahčiť im prvotný prieskum alternatív.


>>DOKUMENT<<

“NÁHRADA PVC UDRŽATEĽNEJŠÍMI VARIANTMI”


Neváhajte si dokument pozrieť, do hĺbky preštudovať a využiť získané vedomosti. Tabuľku aj dokument môžete tiež šíriť, je uverejnená pod licenciou Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.


Pozrite aj:


Ostaňte nás sledovať, tiež pripravujeme:

  • Lifbee Letná Výzva: Prieskum alternatív elastánu a polyamidu pre účely textilného priemyslu

Comentarios


bottom of page