top of page

Súťaž s Lifbee o knihu "The Innovators"!

V Lifbee Academy prebieha nábor do 5. ročníka. Pri tejto príležitosti sme pre vás pripravili súťaž a žrebovanie o knihu "The Innovators". 

 

Pravidlá súťaže:

  1. Do žrebovania o knihu bude zaradený každý uchádzač, ktorý vyplní úplnú prihlášku do vzdelávacieho programu Lifbee Academy na https://www.lifbee.com/lifbee-academy v období 7.4. - 14.4.2024

  2. Uchádzač je zaradený do žrebovania aj keď nebude vybraný do programu. Tento aspekt neovplyvňuje zaradenie do súťaže.

  3. Žrebovanie prebehne do týždňa od 14.4.2024 pomocou náhodného generátora čísel.

  4. Víťaz bude kontaktovaný prostredníctvom uvedeného emailu, alebo telefónneho čísla.

  5. Ak chce víťaz prevziať cenu, tak musí organizátorovi poskytnúť potrebné osobné údaje, vzhľadom na to, že je potrebné zabezpečiť odovzdanie ceny.

  6. Organizátor má právo zverejniť krstné meno a prvé písmeno priezviska víťaza súťaže na svojich sociálnych sieťach.

  7. Ak víťaz odmietne prevziať cenu, alebo nebude reagovať na kontaktovanie do 7 dní, tak sa spraví nové žrebovanie.

  8. Ak by došlo k vypredaniu knihy v procese preberania ceny, po tom, čo víťaz potvrdil preberanie ceny a dodal potrebné údaje, tak organizátor súťaže môže navrhnúť zakúpenie inej knihy, alebo inú kompenzáciu v hodnote knihy ku dňu 7.4. (15 Eur).

  9. Ak by došlo k vypredaniu knihy, s tým že žiadneho víťaza v poradí nebolo možné dostatočne skoro kontaktovať, tak sa súťaž uzatvára bez ocenenia víťaza.

 

Pre vylúčenie pochybností súťaž nie je spolu organizovaná spoločnosťou Meta, ani spoločnosťou Grape festival. Ide o iniciatívu občianskeho združenia BioHive o.z. 

bottom of page