top of page

Lifbee Letná Výzva: Prieskum alternatív elastánu a polyamidu pre účely textilného priemyslu


 

V Lifbee Academy sme sa počas leta 2021 pustili do hľadania riešení pre udržateľnosť textilného priemyslu. Naši študenti mali možnosť pracovať s priemyselným partnerom - slovenskou spoločnosťou Dedoles, ktorá je významným reprezentantom v textilnom priemysle na Slovensku, Česku a v zahraničí.Tím, ktorý pracoval na prieskume alternatív elastánu a polyamidu pre účely textilného priemyslu počas Lifbee týždňovej výzvy

Prinášame vám sériu odborných článkov, ktoré prezentujú výsledky prieskumu trhu vyhotovené našimi študentmi za prítomnosti odborných mentorov. Každý z vypracovaných dokumentov slúži ako inšpirácia pre malé, stredné a veľké spoločnosti v textilnom priemysle, ktoré majú záujem inovovať svoje portfólio materiálov smerom k udržateľnosti.


Prieskumom alternatív elastánu a polyamidu pre účely textilného priemyslu sa zaoberal tím zložený zo študentky biochémie Karolíny Gubišovej, študentky biotechnológií Júlie Kubalcovej, finančného analytika Mareka Moravčíka.

V prieskume sa zamerali na hľadanie optimálneho materiálu, ktorý ponúka optimálny pomer vlastností, akými sú dostupnosť a implementovateľnosť v rámci regiónu Európskej únie, funkčné vlastnosti a ekologický dopad.


Elastán a polyamid sú dva kľúčové materiály používané pri výrobe spodného prádla. Elastán zabezpečuje pružnosť a elasticitu. Polyamid zabezpečuje pevnosť a odolnosť. V prípade spodného prádla často vytvárajú sieťovú kostru, na ktorú sa ďalej pridávajú ďalšie vlákna, ktoré tvoria výslednú podobu ponožky a pridajú dodatočné vlastnosti. Obe tieto zložky sú syntetické vlákna, ktoré sú ťažko recyklovateľné a nie sú biodegradovateľné. Vzniká tým problém s odpadom a uvoľňovaním mikročastíc plastov do vodných zdrojov, či už na skládkach, alebo pri praní. Mikroplasty môžu na seba viazať rôzne toxíny a postupne sa dostávajú do morí, kde narúšajú potravinový reťazec.


Tím v rámci prieskumu našiel viacero alternatív pre elastán a polyamid, následne z nich vybral 3 materiály, ktoré vyhodnotil ako najlepšie z hľadiska aplikácie.

Týmito materiálmi sú:

  • CiCLO - aditívum pre polyamid zabezpečujúce jeho ľahkú biodegradáciu.

  • Lycra T400 EcoMade - náhrada elastánu z obnoviteľných zdrojov znižujúca uhlíkovú stopu.

  • Spanflex - recyklovaný Spandex (náhrada elastánu), ktorého výrobu firma SHEICO Group optimalizovala na viacerých miestach procesu výroby tak, aby znížila ekologickú stopu v oblasti uhlíkovej stopy, znečistenia vody a získavania energie z udržateľných zdrojov.

Tento tím vypracoval pre každý materiál profilovú kartu, ktorá môže pomôcť textilným spoločnostiam zorientovať sa vo funkčných vlastnostiach, certifikátoch, výhodách a nevýhodách jednotlivých materiálov a firiem, ktoré ich vyrábajú.>>PROFILOVÚ KARTU<<

SI MÔŽETE STIAHNUŤ

CiCLO >>TU<< // Lycra T400 EcoMade >>TU<< // Spanflex >>TU<<


Tím tiež vypracoval krátky prehľad ostatných materiálov, ktoré boli súčasťou ich hodnotenia možných alternatív polyamidu a elastánu. Prehľad si môžete pozrieť v tabuľke a dokumente.


>>DOKUMENT<<

“Materials Documentation”


>>Tabuľku<<

“Material Tracking”


Neváhajte si dokumenty pozrieť, do hĺbky preštudovať a využiť získané vedomosti. Tabuľku, profilové karty aj dokument môžete tiež šíriť, je uverejnená pod licenciou Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.


Použité zdroje:


Pozrite aj:bottom of page